Chương trình số 263/CTr-UBKTLHHVN, ngày 04/5/2021, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuạt Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01/06/2021 11:14 SA 804 lượt xem
Cỡ chữ +-