Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 10/01/2024 05:06 (GMT+7)

Thông báo kết quả thi tuyển, công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương LHHVN

Theo thông báo số 05/TB-LHHVN, ngày 08/01/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung thông báo

Xem Thêm

Tin mới