Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 14/12/2023 22:01 (GMT+7)

Thông báo giải thể Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA

Theo thông báo số 943/TB-LHHVN, ngày 05/12/2023 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung thông báo

Xem Thêm

Tin mới