Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 20/12/2023 09:18 (GMT+7)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TƯ LHHVN

Theo thông báo số 991/TB-HĐTD, ngày 18/12/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Xem Thêm

Tin mới