Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 22/03/2024 15:41 (GMT+7)

Thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Theo thông báo số 185/TB-LHHVN, ngày 22/03/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về việc lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Hiệp hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

- Nội dung thông báo

Xem Thêm

Tin mới