Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Chủ nhật, 25/01/2015 22:52 (GMT+7)

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học (CBT)

Tên viết tắt

CBT

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0978267854

Chức vụ

Chức vụ

Người thường trực

0979153833 (Trung)

Chức vụ

Địa chỉ

Số 27, ngõ 1142 đường La Thành, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37668340

Fax

Email

cbt.2012@yahoo.com

Website

Thành lập

529QĐ-LHHVN

16/8/12

Số đăng ký

A-1049

13/9/2012

Cơ quan chủ quản

-- Đã giải thể theo quyết định số 22/QĐ-LHHVN, ngày 11/01/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tin mới