Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 05/07/2022 09:03 (GMT+7)

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt (THV)

Tên viết tắt

THV

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt (THV)

Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Mỹ Yến

0903363133

Chức vụ

Chủ tịch

Người thường trực

Phan Thị Mỹ Yến

0903363133 (Yến)

Địa chỉ

8 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

028 22436565

hotline

0939393657

Email

myyenceo@yahoo.com

Website

www.thv.vn

Thành lập

468/ QĐ-LHH

06/4/2007

Số đăng ký

A-636

19/4/2007

Cơ quan chủ quản

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Giải thể Theo quyết định số 24/QĐ-LHHVN, ngày 11/01/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tin mới