Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 26/10/2021 22:31 (GMT+7)

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thanh thiếu niên quốc tế (CYIES)

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục thanh thiếu niên quốc tế (CYIES)

Thông tin liên lạc: 

Số điện thoại: 0912491854

EMail: youthedu@cvies.vn

Số quyết định thành lập: số 695/QĐ-LHHVN, ngày 10/7/2018.

Tin mới