Hoạt động Thi đua - Khen thưởng cần kịp thời phát hiện, động viên các tập thể và cá nhân điển hình
21/01/2021 2:24 CH 133 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 20/01/2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì cuộc họp.

TSKH. Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức và Chính sách hội đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (Hội đồng) Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 thành viên do TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng nhấn mạnh đến vai trò của hoạt động thi đua - khen thưởng nói chung và hoạt động thi đua - khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng là động viên, khích lệ kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát huy vai trò nêu gương tốt cho các tổ chức, cá nhân khác phấn đấu, đồng thời thúc đẩy các cá nhân, tổ chức khắc phục khuyết điểm, yếu kém, cố gắng vươn lên. Hoạt động thi đua – khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam cần gắn chặt với hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng đã sôi nổi thảo luận, góp ý kiến cho hoạt động thi đua – khen thưởng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng tập trung vào việc đánh giá cao sự chuyển biến của hoạt động thi đua – khen thưởng trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian gần đây. Hoạt động này đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các hội thành viên trong việc gắn hoạt động thi đua – khen thưởng với việc hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Hoạt động thi đua – khen thưởng cũng đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể; làm cho mỗi cá nhân, tập thể có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số hội thành viên chưa coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Hoạt động này ở một số đơn vị thành viên còn mang tính hình thức, rập khuôn, máy móc, chưa tạo được động lực và sự tham gia của cán bộ, hội viên. Việc biểu dương khen thưởng chưa kịp thời, xét khen thưởng làm không đúng quy trình dẫn đến khen thưởng và đề nghị khen thưởng chưa đúng người, đúng việc. Các thành viên Hội đồng cho rằng, trong thời gian tới, cần đổi mới hoạt động thi đua – khen thưởng đối với các tổ chức KH&CN trực thuộc. Cần rà soát, bổ sung, cập nhật, ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng cho phù hợp với Nghị định 91.

Nhân dịp này, TSKH. Phan Xuân Dũng đã trao tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam cho các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII nhằm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thành viên cho hoạt động thi đua - khen thưởng nhiệm kỳ vừa qua. TSKH. Phan Xuân Dũng mong muốn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII sẽ kế thừa truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng khóa VII, tiếp tục đưa hoạt động thi đua - khen thưởng ngày càng hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.

GS.TSKH. Đặng Vũ Minh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII đã cảm ơn các thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội đồng.

TSKH. Phan Xuân Dũng trao tặng Bằng khen cho các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng khóa VII

Tin, ảnh: Minh Khôi