Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 22/12/2023 22:49 (GMT+7)

Phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch LHHVN; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký LHHVN đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2023, Đảng đoàn đã chỉ đạo Đoàn Chủ tịch và phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Tổ chức các buổi làm việc có sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các buổi làm việc với lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành TW để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất các biện pháp, cách thức phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Bên cạnh đó Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, đồng thời, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức.

tm-img-alt

Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023, sơ kết nửa nhiệm kỳ của Hội đồng Trung ương khóa VIII (2020 - 2025) và nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024; Tờ trình của Thường trực Đoàn Chủ tịch trình Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; Dự thảo Kế hoạch Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; Đề xuất lựa chọn các Sự kiện tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023; Dự thảo Chương trình công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024; Công văn phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm triển khai thường xuyên và kịp thời.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động, tích cực tổ chức các đoàn công tác của Đảng đoàn làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy theo Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng có liên quan nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các Liên hiệp Hội địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc chú trọng thực hiện các Chương trình phối hợp công tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan TW đã tăng thêm sự kết nối với các Bộ, Ban, ngành, tạo thêm điều kiện, hành lang pháp lý để các hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã rà soát, bổ sung, ban hành nhiều quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới.

Các cụm, khối thi đua đã hoạt động tích cực và dần có chiều sâu, tạo thêm năng lượng tích cực và là phương thức hoạt động mới, sáng tạo của Liên hiệp Hội Việt Nam; Một số Hội ngành toàn quốc sáng tạo, đổi mới nhiều hoạt động, tạo ra những kết quả đáng khích lệ cho tổ chức như: Hội Vật lý Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Ngày Vật lý Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam ra mắt cuốn sách từ điển bách khoa Y học Việt Nam lần đầu tiên tại Việt Nam…

tm-img-alt

Đồng chíNguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Tuy nhiên theo Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn còn khó khăn như một số văn bản của Đảng mới ban hành tuy xác định rõ hơn vị trí của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hệ thống chính trị nhưng vị thế bị giảm so với trước đây, điều này đã tạo ra tâm tư trong cán bộ, công chức và người lao động đặc biệt là ở các LHH địa phương.

Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội Việt Nam chưa thể chế hóa kịp thời, còn thiếu các văn bản hướng dẫn của TW đối với việc hoàn thiện bộ máy, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, các hội thành viên đều chấp hành tốt nghị quyết đại hội, điều lệ và quy chế hoạt động hội. Với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, cố gắng nỗ lực của các Ban Kiểm tra đã góp phần cho công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nghiêm túc, đúng quy định; công tác kiểm tra được chú trọng, nhất là việc chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra từ đầu năm 2023; hoạt động kiểm tra giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, có chất lượng đã phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch một cách hiệu quả.

tm-img-alt

Đồng chíPhạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương, đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho hay, Hội đồng trung ương hiện có 193 ủy viên, trong đó có 1 ủy viên đang đình chỉ tư cách Ủy viên Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch gồm 24 ủy viên, Ủy ban kiểm tra gồm 8 ủy viên.

Các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Trung ương 3 đồng chí; miễn nhiệm Ủy viên Đoàn chủ tịch 1 đồng chí; bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng Trung ương 3 đồng chí; bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch 1 đồng chí.

tm-img-alt

Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày tờ trình bầu bổ sung nhân sự hội nghị

tm-img-alt

Các đồng chí UVHĐTU, UYĐCT LHHVN khóa VIII mới được bầu bổ sung

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất với mục tiêu thúc đẩy toàn bộ hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng: Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua thách thức và có những phát triển bứt phá
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 65 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2024). Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tham luận tại buổi lễ. Vusta.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Đoàn kết, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Ngày 26/1, tại tru sở VUSTA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết hoạt động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký VUSTA; Đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký, Bí thư Chi bộ Cơ quan VUSTA; Đồng chí Trần Xuân Việt –Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VUSTA cùng chủ trì hội nghị.
Gặp mặt cán bộ hưu trí Xuân Giáp Thìn 2024
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tế cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, viên chức và nhân viên của Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ, những người đã cống hiến phần lớn tuổi trẻ, sự nghiệp của mình cho sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tin mới

Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.
Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024
Được lựa chọn từ những công trình đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, 5 công trình khoa học của Việt Nam đã được Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trưng bày tại Triển lãm công nghệ và phát minh, sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024.
Vĩnh Long: Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách về quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 17,18-5, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long, Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn "Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ".
Yên Bái: hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội
Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên và Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.