Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 26/01/2024 16:14 (GMT+7)

Đoàn kết, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Ngày 26/1, tại tru sở VUSTA, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết hoạt động của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký VUSTA; Đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng Thư ký, Bí thư Chi bộ Cơ quan VUSTA; Đồng chí Trần Xuân Việt –Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VUSTA cùng chủ trì hội nghị.

tm-img-alt

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, đây là hội nghị quan trọng, đặc biệt là khi Đảng ta vừa ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về trí thức, Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng, liên quan trực tiếp đến vị thế, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách cán bộ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Năm 2024 cũng là năm chúng ta chuẩn bị các nội dung văn kiện phục vụ Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX và Đại hội Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 8 khóa VIII vừa thông qua Chương trình công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024 mà Cơ quan chúng ta sẽ trực tiếp tham mưu, giúp Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch chỉ đạo, triển khai thực hiện.

tm-img-alt

Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Công Lương

Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá tổng kết và kiểm điểm của Thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Công Lương cho biết năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt, các bộ, các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ, nhưng lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã linh hoạt, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Liên hiệp Hội Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền

Về kết quả công tác công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, hoạt động công đoàn và phong trào công chức, viên chức ở cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm đã bám sát Nghị quyết đại hội công đoàn khóa XX nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và chỉ đạo của Ban cán sự, đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 do Liên hiệp Hội Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2023 góp phần vào kết quả chung của toàn Liên hiệp Hội. 

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng, năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Đoàn chủ tịch, Đảng  ủy Liên  hiệp Hội Việt Nam để hoàn thành toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng và tập hợp đội ngũ trí thức, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm thu nhập ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, năm 2024 đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

tm-img-alt

Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Lê Thanh Tùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về báo cáo thu chi tài chính Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023. Ngoài ra các đại biểu còn trao đổi và thảo luận đưa ra nhiều ý kiến để cùng nhau đoàn kết, phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Liên hiệp Hội Việt Nam đã công bố các quyết định và trao bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2023.

tm-img-alt

Quang cảnh hội nghị

Xem Thêm

Gặp mặt cán bộ hưu trí Xuân Giáp Thìn 2024
Ngày 25/1, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tế cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, viên chức và nhân viên của Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ, những người đã cống hiến phần lớn tuổi trẻ, sự nghiệp của mình cho sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tình hình mới
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 8 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch LHHVN; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký LHHVN đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới