Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển
17/12/2020 4:37 CH 170 lượt xem
Cỡ chữ +-

Chiều 17/12/2020, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển” nhằm đánh giá, chia sẻ về tình hình hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc, ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức, các đối tác trong sự phát triển chung của VUSTA năm 2020, đồng thời định hướng hoạt động, xác định các giải pháp, thúc đẩy phát triển các tổ chức KH&CN trực thuộc, tang cường sự hợp tác với các bên.
 
Quang cảnh “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển”
TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc “Gặp gỡ 2020 vì Hợp tác và Phát triển”
Bà Dương Thị Nga, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế VUSTA phát biểu tại Gặp gỡ về “Một số kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức KH&CN trực thuộc giai đọan 2015-2020”
Ông Lê Duy Tiến, Phó Tổng Thư ký VUSTA phát biểu tại Gặp gỡ về “Chia sẻ kết quả hoạt động phối hợp giữa VUSTA và Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015-2020 và phương hướng giai đoạn 2020 -2025”
 Bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên gia thực hiện Báo cáo phát biểu tại Gặp gỡ về “Chia sẻ Báo cáo phát triển bền vững 2020 của VUSTA”
Ông Đỗ Hoàng Hải, Phụ trách công nghệ Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững – MSD phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”
 Ông Phạm Hữu Tiến, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý – IPLM phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”
Bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững – MSD phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”
Ông Đinh Văn Thành, Viện Nghiên cứu Môi trường và các vấn đề xã hội phát biểu tại Gặp gỡ về “Vai trò và sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”
Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020
 
Tin: PV