Bắc Giang: Phản biện đề án phát triển thương hiệu nông sản
13/11/2018 1:56 CH 160 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 16/10/2018, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện Đề án phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Bắc Giang: Phản biện đề án phát triển thương hiệu nông sản

Đề án do Sở Công Thương chủ trì soạn thảo; nội dung xác định phát triển thương hiệu cho 08 sản phẩm nông sản hàng hóa đặc trưng của tỉnh gồm: Vải thiều Lục Ngạn, Gà đồi Yên Thế, Mỳ Chũ, Chè Bản Ven, rượu làng Vân, nấm Lạng Giang, cam bưởi Lục Ngạn, na Lục Nam. Cùng đó, đề xuất các nhóm giải pháp về thông tin, truyền thông; phát triển sản xuất; xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; phát triển thị trường; liên kết sản xuất, tiêu thụ; đào tạo nguồn nhân lực…

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng; đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện Đề án như: cần luận chứng sâu sắc hơn sự cần thiết ban hành Đề án; đánh giá ngắn gọn và tập trung sâu vào nội dung trọng tâm của Đề án là phát triển thương hiệu, gồm các nội dung xây dựng, bảo hộ, quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng thương hiệu các sản phẩm.

Xác định mục tiêu cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm: Sản phẩm đã đạt tiêu chí nông sản hàng hóa cấp tỉnh thì mục tiêu đặt ra là tiếp tục phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và tạo thành các chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm chưa đạt tiêu chí, mục tiêu phát triển thương hiệu, đạt đạt tiêu chí nông sản hàng hóa cấp tỉnh. Từ đó, có nhóm giải pháp và lộ trình cụ thể thực hiện cho từng nhóm sản phẩm.

Tác giả bài viết: Vũ Tấn Phú