Trung tâm tư vấn đầu tư và Phát triển Công nghệ (TECHINA)
12/01/2015 10:19 SA 1062 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

TECHINA

Tên cơ quan

Trung tâm tư vấn đầu tư và Phát triển Công  nghệ 

Thủ trưởng đơn vị

Lê Quốc Chí

NR: 8471490

0904198558

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912817593 (Chí)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà 39, ngõ 105, Thụy Khuê, Tây Hồ,Hà Nội

Điện thoại

04.8471490

Fax

047.564 390

Email

lequocchiacetech@yahoo.com.vn

Website

 

Thành lập

81 (TC - LHH)

18/2/03

Số đăng ký

A063

18/3/03

Cơ quan chủ quản