Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học (CRASAM)
12/01/2015 9:09 SA 1885 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CRASAM

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Minh Hồng

0903291928

0913517661 (Hạnh)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

28B Điện Biên Phủ, Ba Đình,

Hà Nội

 8.439149

Điện thoại

8.232161

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

303 (TC - LHH)

29/4/97

Số đăng ký

571

7/05/98

Cơ quan chủ quản