Trung tâm Tin học và Số hoá tài liệu (CIDS)
24/01/2015 3:42 CH 1154 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CIDS

Tên cơ quan

Trung tâm Tin học và Số hoá tài liệu

Thủ trưởng đơn vị

Trương Văn Liêm

0903817365

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 15, đường Đông Hưng Thuận 11, phường Đông Hưng Thuận, Q. 12, Hồ Chí Minh

Điện thoại

8.62526666

Fax

 

Email

truongvanliem@gmail.com

Website

 

Thành lập

370/ QĐ-LHH

09/8/10

Số đăng ký

A-925

24/8/10

Cơ quan chủ quản