Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất xây dựng và cấp nước
28/10/2014 10:49 CH 1356 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt GEOWASCO
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất xây dựng và cấp nước
Người đứng đầu Nguyễn Văn Túc
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 44 Đường Cầu Yên Hoà (tổ 11) - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 04.8472060/04.7224443
Fax 04.6250115\04.7224443
Email geowasco@fpt.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

 

 

Nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học - công nghệ về các lĩnh vực địa chất xây dựng (địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất nền móng, địa chất đô thị...) và cấp nước (đô thị, nông thôn, khu công nghiệp).

Nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu, thực nghiệm và triển khai áp dụng công nghệ mới trong thăm dò địa chất, khảo sát xây dựng, xử lý nền móng và cấp nước đô thị, nông thôn. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất nền và móng công trình, lý hoá sinh của nước và môi trường để đánh giá, thiết kế, xử lý và khai thác sử dụng môi trường địa chất, tài nguyên nước và các công trình xây dựng.

- Khảo sát, thiết kế và thi công thực nghiệm nền móng các công trình xây dựng và cấp nước đô thị, nông thôn có ứng dụng kỹ thuật tiến bộ mới. Cải tiến, phục hồi và chế thử một số trang thiết bị phục vụ khảo sát địa chất, xử lý nền móng và cấp nước đô thị, nông thôn.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học - công nghệ: tư vấn xây dựng (lập dự án đầu tư, tư vấn, khảo sát, thiết kế, kiểm định, đánh giá sự cố...), chuyển giao công nghệ, thông tin, hội thảo, đào tạo... trong các lĩnh vực trên.

- Hợp tác, liên kết, liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực trên.