Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 03/12/2020 07:48 (GMT+7)

Văn phòng

Văn phòng

ĐT: 024 39438108; Fax: 024 38227593

Email: vanphongvusta@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

1

Lê Công Lương

PTTK-CVP

0912.281.039

024. 3943.9659

lecongluong@gmail.com

2

NguyễnThị Kim Quy

PCVP-KTT

0912.562.231

024.3943.3236

quyvusta@gmail.com

3

Ngô Việt Dũng

PCVP

0983.332.808

024.3943.9658

dungnv.vusta@gmail.com

4

Nguyễn Thị Luyến

Văn thư

0972.991.808

024.3943.8108

luyenvt103@gmail.com

5

Đặng Danh Quân

Chuyên viên

0979.792.208

024.3943.9658

dangquanvusta@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Giang

Chuyên viên

0978.054.687

024.3943.9658

giangntt307@gmail.com

7

Trần Đức Thịnh

Chuyên viên

0904.101.977

024.3943.9658

duc_thinh2005@yahoo.com

8

Trần Dũng Hà

Kế toán

0982.537.927

024.3826.3556

havusta@gmail.com

9

Hoàng Thị Minh Thắng

Kế toán

0966.611.316

024.3826.3556

thangvusta1975@gmail.com

10

Trần Thị Tươi

Kế toán

0974.505.628

024.3826.3556

tuoivusta.vn@gmail.com

11

Lê Thị Thanh Thủy

Thủ quỹ

0978.333.883

024.3826.3556

lethuyvusta@gmail.com

Xem Thêm

Tin mới

Đắk Lắk: Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày 21/01/2022, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội và đại diện lãnh đạo 27 hội thành viên và đơn vị trực thuộc.
VUSTA phê duyệt Dự án Thế hệ Xanh
Dự án “Thế hệ Xanh - Xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu” có mục đích xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu.