Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 03/12/2020 07:46 (GMT+7)

Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

ĐT: 024-39454025/39432684

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại, Email

 

1

Bùi Kim Tuyến

Trưởng Ban

0912.260.349

024.3945.4025

tuyenbuikim@gmail.com

2

Hồ Thị Thùy Linh

Chuyên viên

0904.241.339

024.3943.3109

hothuylinh0303@gmail.com

3

Bùi Hồng Ninh

Chuyên viên

0915.323.757

024.3943.3109

bhninh2010@gmail.com

4

Lê Thị Thủy

Chuyên viên

0968.196.699

024.3943.2684

lethuytvpb@gmail.com

5

Lê Như Quân

Chuyên viên

0913570414

quanlv.vusta.vn@gmail.com

Xem Thêm

Tin mới