Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 20/11/2020 21:06 (GMT+7)

Tính cấp bách việc ra đời Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp tại Việt Nam

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Thực hiện Nghị quyết trên, ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Bí thư đã có Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 về việc xác định các vấn đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, trong đó, văn bản đã nêu: Giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp để trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, quá trình hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu chuẩn hóa chất lượng lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật để tham gia chủ động và tích cực vào quá trình phân bổ và dịch chuyển lao động trong khu vực và thế giới; Bảo đảm chất lượng Lao động kỹ thuật, quyền lợi người sử dụng lao động, an toàn trong sản xuất và đời sống,

Hiện nay khối ASIAN đã có 8 Quốc gia ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp …Tuy nhiên tại Việt Nam đang có những ý kiến trái chiều xung quanh việc xây dựng dự án Luật này, vậy có cần thiết phải có một đạo luật

Được công nhận Kĩ sư chuyên nghiệp ASEAN, các kĩ sư Việt Nam sẽ có được rất nhiều quyền lợi

Thực tế cho thấy,một trong những vân đề có lẽ được nhiều kỹ sư quan tâm nhất chính là việc quy định về quyền và nghĩa vụ của kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp, dự án luật có những quy định nhằm Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp, xã hội hóa trong hoạt động hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp để tạo điều kiện huy động thu hút nguồn lực trong xã hội và huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư.

Hiện nay Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây cũng là cơ hội để kỹ sư Việt Nam tham gia vào thị trường lao động nước ngoài. Đồng thời, cũng là cơ hội cho kỹ sư chuyên nghiệp là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Tuy nhiên, việc tận dụng các cơ hội này cũng còn hạn chế do thiếu hiểu biết pháp luật cũng như công nhận bằng cấp còn khác nhau

Tư tưởng của dự án Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp ở Việt Nam đang trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xen xét, thông qua  sẽ tạo khuôn khổ pháp lý về hoạt động hành nghề trong nước, bảo vệ quyền lợi các bên kỹ sư – khách hàng và công chúng, có nghĩa là việc thông qua dự án này, cộng đồng cũng có những lợi ích nhất định.

Ngoài ra, việc ban hành Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất. tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư liên tục được đào tạo, đào tạo lại, rèn luyện kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hiện đại; xây dựng và từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động của Việt Nam và hội nhập thành công vào quá trình chuyển dịch lao động ở khu vực và thế giới; hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp.

Do đó, việc xây dựng và ban hành Luật là cần thiết, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng, rộng khắp, tuy nhiên trong quá trình xây dựng luật cần đảm bảo được sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, nhất là không tạo thêm các thủ tục giấy phép con cản trở sự phát triển của đội ngũ kỹ sư hành nghề chuyên nghiệp. Đồng thời cũng cần Bảo đảm tính tương thích, phù hợp của các điều ước, thỏa thuận quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên…

PV.

Xem Thêm

Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.
Liên hiệp Hội Việt Nam tổng kết hoạt động đối ngoại 2023
Ngày 15/11, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tổng kết hoạt động đối ngoại vì hợp tác và phát triển”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức trực thuộc trong năm 2023, định hướng và đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại trong năm 2024.
Qũy Toàn cầu phòng chống AIDS thành lập 2 Ban mới
Ngày 3/10 tại Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) và Dự án VUSTA – Qũy Toàn cầu phòng chống AIDS. Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.