Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Ngày 27/10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức Hội thảo Thúc đấy chuyển đổi số các cơ quan báo chí, xuất bản với chủ đề "Công nghệ số cho hoạt động báo chí, truyền thông và xuất bản trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0".
Đổi mới công tác vận động trí thức trong thời kỳ hội nhập
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng, trí thức luôn có vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của xã hội. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, trước đà phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, sự phát triển nền kinh tế tri thức, đội ngũ trí thức ngày càng trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Chuyển đổi số và sứ mệnh của “Thủ lĩnh”!
Tại Việt Nam, kể từ khi Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia (vào năm 2020) đã có nhiều bộ/ngành, doanh nghiệp bắt tay vào xây dựng kế hoạch CĐS cho đơn vị mình. Như vậy, vai trò của người đứng đầu quyết định phần nhiều đến thành bại của công cuộc chuyển đổi số tạicơ quan nơi họ đang đóng vai trò “Thủ lĩnh”.
Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Sáng ngày 10/10/2023, tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học
Ngày 10/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn KH&CN với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động khoa học, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030”.
Yên Bái: Dự án Bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ em người dân tộc
Ngày 10/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Bảo vệ Quyền về sức khỏe sinh sản và Quyền học tập của trẻ em người dân tộc dễ bị tổn thương ở huyện Mù Cang Chải (Dự án) để giới thiệu về các nội dung và triển khai kế hoạch thực hiện dự án năm thứ nhất.