Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý kỉ niệm 10 năm thành lập
Với những kinh nghiệm quý trong chặng đường 10 năm qua của Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý sẽ đem lại cho tập thể Viện một nguồn năng lượng tích cực để đóng góp được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu của mình gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đắk Lắk: Hội thảo nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Ngày 14 tháng 04 năm 2023 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo "Sự cần thiết phải nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường bền vững".
Cảm nhận về Đại hôi lần thứ IV Liên hiệp Hội Kon Tum
Là thành viên của Đoàn Liên hiệp Hội Phú Yên tham dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội Kon Tum Khóa IV (Ngày 6-4-2023) tôi cảm nhận Đại hội Liên hiệp Hội Kon Tum tổ chức thành công trên nhiều phương diện, đã để lại những tình cảm đẹp trong các đại biểu tham dự.
Liên hiệp Hội Kon Tum – 5 năm, một chặng đường phát triển
Kon Tum là một tỉnh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố về số dân, kinh tế chưa phát triển nhưng Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng và phát triển đổi ngũ trí thức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Kon Tum (Liên hiệp Hội tỉnh).