Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 10/01/2023 14:32 (GMT+7)

Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).

tm-img-alt

Chia sẻ với vusta.vn, ông Thao cho hay, trong năm 2022, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Như hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một hoạt động quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong năm 2022 vừa qua, Liên hiệp Hội Việt nam đã trực tiếp triển khai 22 nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp ý vào nhiều dự thảo cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật. Trong đó, có một số hoạt động nổi bật, đó là: phối hợp với Ủy ban KHCNMT của Quốc hội tổ chức hội thảo tư vấn phản biện “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Hội thảo góp ý Quy hoạch Tổng thể Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo yêu cầu của MTTQ Việt Nam; tham gia vào tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (năm 2008) theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo TW; Tham gia xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Hội Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Phối hợp với Hội Hóa học Việt Nam tổ chức Hội thảo chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp và hỗ trợ 03 Khối thi đua tổ chức Hội thảo định hướng hoạt động của Khối năm 2023 (Khối thi đua số 3, 4 và 7); Hỗ trợ các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc triển khai là 41 nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Còn đối với hoạt động khoa học công nghệ, Liên hiêp Hội Việt Nam đã hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, BVMT phù hợp với nhu cầu và giải quyết được một số vấn đề cấp bách trong xã hội. Ký hợp đồng, đặt hàng một số hội thành viên và tổ chức trực thuộc các vấn đề nghiên cứu hoặc bảo vệ môi trường sử dụng NSNN.

Tổ chức truyền thông về vai trò của đa dạng sinh học và ý nghĩa của Ngày Đa dạng sinh học cho cộng đồng, tập trung vào giới trẻ để nâng cao nhận thức. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tiến hành các hoạt động tuyên truyền về Ngày Đa dạng sinh học 2022 thông qua các hình thức khác như viết bài đăng báo giấy, báo điện tử, treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi, phát áo, mũ có hình ảnh, logo tuyên truyền.

Còn về hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành các quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khóa VIII; tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và Liên hiệp Hội Việt Nam theo đề nghị của các hội thành viên và đơn vị trực thuộc; xác nhận hiệp y về thi đua, khen thưởng theo đề nghị của cơ quan thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng; sinh hoạt và thực hiện tốt mọi quy định của Cụm, Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức Liên hiệp; tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luận thi đua, khen thưởng.

Nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai hướng dẫn công tác khen thưởng đối với các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, nghiên cứu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Liên hiệp Hội Việt Nam, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Chuẩn bị triển khai tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam.

Bên cạnh các giải thưởng lớn cấp quốc gia do Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức, nhiều hội thành viên đã chủ trì, phối hợp tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, các lễ tôn vinh trí thức, cán bộ khoa học, những người lao động sáng tạo của ngành, địa phương, có thể kể đến như: Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia của Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam của Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Loa Thành của Tổng hội Xây dựng Việt Nam...; Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh, thành phố của các Liên hiệp Hội địa phương. Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động sáng tạo của Liên hiệp hội một số tỉnh như Phú Thọ, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Tiền Giang...

Về hoạt động phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đổi mới, nâng cao chất lượng nội dụng trang tin vusta.vn. Tổ chức hội nghị thông tin những vấn đề quan trọng, định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam tới các cơ quan báo chí trong hệ thống; tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề nghiệp báo chí cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong hệ thống.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi, làm việc với một số đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu dành cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng của cơ quan chủ quản, làm thủ tục tiếp nhận viện trợ, tiếp nhận tình nguyện viên và chuyên gia và tổ chức Hội thảo quốc tế cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam còn tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức trực thuộc về công tác đối ngoại Nhân dân, các quy định về tiếp nhận viện trợ, phối hợp triển khai với các cơ quan ở Trung ương và địa phương, tuân thủ các quy định về thuế, bảo hiểm, công tác báo cáo cho các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống.

Và để phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam, trong năm 2023 này Liên hiệp Hội tiếp tục điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các hội thành viên; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Tổ chức có hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Quan tâm đến phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ, thi đua khen thưởng, tôn vinh trí thức. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng các đối tác có tiềm lực khoa học và công nghệ mạnh. Triển khai các hoạt động thu hút trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước. Triển khai hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Xem Thêm

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Máy hốt lúa - Sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật của một nông dân
Đầu tháng 6/2023, Liên hiệp Hội Phú Yên về thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để “Mục sở thị” chiếc máy hốt lúa của anh Nguyễn Ngọc Trí, Đồng thời, tư vấn để anh Trí tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên, lần thứ 10 (2022-2023) vì nhận thấy đây là mô hình sáng tạo, được mọi người đánh giá cao.
Giải Nhất Hội thi toàn quốc: Tôi đã thất bại mấy lần rồi!
Quê anh ở TX Đông Hòa (Phú Yên). Tốt nghiệp cử nhân Địa lý, trường Đại học KHXH &NV ở TP Hồ Chí Minh năm 2007. Anh đi làm thuê một thời gian tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để học hỏi cách làm củi từ trấu. Năm 2009 anh về làng lập nghiệp bằng việc nghiên cứu sản xuất củi đốt bằng việc tái chế vỏ trấu và giàu lên từ sản phẩm này.
Phú Yên: Thầy Nguyễn Lưu Hồng - Người đam mê sáng tạo
Trường cao đẳng Nghề Phú Yên luôn tích cực khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nên nhi đồng (STTN-NĐ), Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh và đạt nhiều giải cao. Trong đó, thầy giáo Nguyễn Lưu Hồng là người có nhiều đóng góp, ghi dấu ấn sâu đậm cho hoạt động này.
Người ươm mầm khoa học kỹ thuật Việt Nam
Giáo sư, viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Nhà khoa học, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Giải thưởng Hồ Chí Minh , giải thưởng Lúa thế giới; Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tin mới

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 06/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện các quy chế về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học
Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các tiến bộ công nghệ vào sản xuất và đời sống.
Tư vấn, phản biện phải thực chất, tránh hình thức và tránh sợ trách nhiệm
Đó là ý kiến của đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Tổng Hội Y học Việt Nam) tại Hội thảo Tổng kết hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội năm 2023 được tổ chức vào sáng ngày 05/12 tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội tỉnh Hòa Bình tổ chức.
Giải pháp nào thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục hiệu quả!?
Diễn Đàn Công Nghệ Và Chuyển Đổi số Giáo dục (EDTECH VIETNAM) do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp Hội Việt Nam); Hội tự động hóa Việt Nam; Viện Công ghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội); các tổ chức quốc tế phối hơp tổ chức trong năm qua với các chuỗi hoạt động như hội thảo, triển lãm, tọa đàm đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng
Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi. Tham dự buổi lễ có ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp hội; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Đắk Lắk; các giáo viên, phụ huynh và hơn 300 học sinh các trường.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.