Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 02/12/2022 23:38 (GMT+7)

Phát huy tối đa sự đóng góp của các chuyên gia cho hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 2-12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo: “Đề xuất giải pháp tập hợp, đoàn kết đội ngũ chuyên gia ngoài hệ thống tham gia hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam”.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký LHHVN Nguyễn Quyết Chiến cho biết: Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, có chức năng, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức (chiếm 32,5% số trí thức của cả nước). Thời gian qua, để triển khai tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã phải huy động, tập hợp rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài hệ thống. Cuộc hội thảo nhằm nhìn nhận các kết quả đạt được, những vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình hợp tác; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, cơ chế để tiếp tục phát huy tối đa sự đóng góp của các chuyên gia bên ngoài hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới...

tm-img-alt

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội thảo

Theo ông Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động và sự đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đặc biệt là đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu là yếu tố mang tính quyết định về chất lượng và sự thành công trong công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề về chủ trương, đường lối chính sách, các đề án lớn của đất nước; trong việc phát triển hệ thống tổ chức, bộ máy và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam. Vì vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam rất quan tâm tới đội ngũ này, nhất là lực lượng được coi là chuyên gia đang hoạt động trong hệ thống và ngoài hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả cao nhất sự đóng góp của đội ngũ trí thức khi tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Ông Tân đã đưa ra kiến nghị ưu tiên sử dụng chuyên gia cho 3 nội dung quan trọng, đó là: Chuyên gia tham gia vào công tác tham mưu, đề xuất và vận động chính sách của Liên hiệp Hội Việt Nam; chuyên gia tham gia tư vấn, hỗ trợ liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của Liên hiệp Hội Việt Nam; chuyên gia tham gia vào hoạt động hợp tác quốc tế và vận động trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

tm-img-alt

Nguyên Phó Chủ tịch LHHVN Phan Tùng Mậu phát biểu

Theo Nguyên PCT Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Tùng Mậu, đối với Liên hiệp Hội Việt Nam việc thu hút và sử dụng chuyên gia ngoài hệ thống là vấn đề rất khó. Bỡi lẽ, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức có chức năng tập hợp lực lượng trí thức chuyên gia của cả nước, có đầy đủ chuyên môn sâu ở trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong cả nước, trong đó có rất nhiều chuyên gia đầu ngành ở nước ta. Tuy nhiên, có những ngành, những vấn đề cần có sự tham gia của các chuyên gia ngoài hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Vì vậy, theo ông Phan Tùng Mậu Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải có kế hoạch “4 Xây” đó là: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cần thu hút và sử dụng chuyên gia; Xây dựng ngân hàng dữ liệu về chuyên gia; Xây dựng các hình thức thu hút và sử dụng chuyên gia; Xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút và sử dụng chuyên gia.

Đề xuất giải pháp tập hợp đoàn kết và sử dụng đội ngũ chuyên gia trong nước tham gia vào các lĩnh vực hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm Lý - Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Phú cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần quan tâm phối hợp tốt với các Hội thành viên trong các hoạt động nghề nghiệp; chủ động có nhiều sáng kiến, sáng tạo về hình thức, phương thức phối hợp, hình thành các Câu lạc bộ trí thức – nơi giao lưu, tư vấn, phản biện đề xuất các giải pháp tháo gỡ các vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - công nghệ - giáo dục và đào tạo… của đất nước; thực hiện tốt chiến lược “chiêu hiền đãi sĩ” và phát huy tối đa cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng trong việc phát hiện các trí thức, chuyên gia cho xây dựng đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

tm-img-alt

Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, cần chú trọng đến cơ chế, chính sách đãi ngộ trí thức; tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội và hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KHCN với mục đích kết nối trí thức tham gia, đóng góp ý kiến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Kết thúc hội thảo, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cảm ơn các ý kiến đóng góp để cơ quan có các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tối đa sự đóng góp của các chuyên gia bên ngoài hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới.

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).