Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An

Khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: số 154 đường Đinh Công Tráng, tp Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238-3843918      

Email: khoahocungdungna@gmail.com

Website: http://lienhiepkhktnghean.org.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Thị Thu Hường

CT

0912.340.925

huongthuduk@gmail.com

2

Đậu Quang Vinh

PCTTT-TBKT

0904.483.989

dauquangvinh2008@yahoo.comdauquangvinh1975@gmail.com

3

Trần Quốc Thành

PCT kiêm nhiệm

0913.016.117

thanhnadofi@gmail.com

4

Trần Văn Toản

TTK

0904.666.458

toannusta@gmail.com

5

Nguyễn Quốc Hồng

UVBKT

0913.076.389

qhong57@gmail.com

6

Nguyễn Thế Cường

CVP

UVBKT

0942.968.777

thecuongnusta@gmail.com

7

Đặng Thị Thu Ngọc

TKTS

0911.573.888

khoahocungdungna@gmail.com

Tin mới