Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Long An

Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại chỉ: 24, Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

ĐT: 0272-3553179 - 0272-3553539

Email:lhhtinhlongan@gmail.com/ lhchkhkt@longan.gov.vn

Website:www.lavusta.longan.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Trần Văn Lực

CT

0913.161.078 lucbatran@gmail.com

2

Trương Phúc Thuận

PCTTT

0938.374.071

0272.3553.539

3

Nguyễn Thị Cẩm

TBKT

0913.959.970

0272.3553.179

4

Kiều Văn Minh

TTK-CVP

0913.876.024

0272.3553.179

5

Lưu Đình Khẩn

PCT

0913.876.041

Tin mới