Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 05/04/2023 11:32 (GMT+7)

Kon Tum: Nâng cao vai trò phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Qua hơn 17 năm thành lập, đến nay Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum có 4.146 hội viên, 12 hội thành viên.

Những năm qua, Liên hiệp hội đã phát huy tốt vai trò tập trung trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) để tư vấn, triển khai nghiên cứu phát triển KHCN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước thềm Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thanh Long - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) về vai trò của Liên hiệp hội cũng như những định hướng nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN trong thời gian tới.

tm-img-alt

Ông Đặng Thanh Long phát biểu tại Hội thảo

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết về vai trò, nhiệm vụ mà Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua?

Ông Đặng Thanh Long: Qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, tham gia tích cực vào công tác tham mưu, đề xuất và chủ động thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, đề án của tỉnh… Đặc biệt, Liên hiệp hội đã rất tích cực thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức qua Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội, bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống” để tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ KH&KT vào sản xuất và đời sống, phổ biến các sáng kiến mới về khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội những năm qua đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

PV: Đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện phổ biến kiến thức, ông có thể chia sẻ các hình thức mà Liên hiệp Hội thực hiện trong những năm qua?

Ông Đặng Thanh Long: Là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN đa ngành, Liên hiệp hội tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng rãi, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phổ biến kiến thức KH&CN được thực hiện bằng cách cung cấp các tri thức KH&CN, nhất là các tri thức mới cho quảng đại quần chúng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của người dân để mọi người có thể áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; cung cấp tri thức cần thiết để người dân có thể tiếp cận với cuộc sống văn minh, hiện đại, tuân thủ luật pháp, từ bỏ thói quen nếp sống cũ, nâng cao đời sống văn hóa và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời giúp giới trẻ hình thành các trí thức mới khát vọng trí tuệ cho tương lai. Hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội được thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, triển khai trên diện rộng và tác động đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các chương trình ưu tiên hướng đến người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV: Để phù hợp với mọi đối tượng và nhu cầu tiếp nhận tri thức khác nhau, Liên hiệp hội đã có những hình thức tuyên truyền kiến thức KH&CN như thế nào?

Ông Đặng Thanh Long: Công tác phổ biến kiến thức KH&CN được đa dạng hóa với nhiều hình thức như biên soạn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi và phát hành các ấn phẩm truyền thông về KH&CN, cũng như phối hợp xây dựng các chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề hoặc thông qua các khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức KH&CN, nâng cao kiến thức và chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên và người dân được chú trọng. Ở đó, đông đảo người dân có cơ hội tham quan, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt... Đồng thời, Liên hiệp hội cũng phối hợp triển khai các dự án giao đất, giao rừng cho cộng đồng, nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng, cải thiện sinh kế cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhằm phát hiện, khuyến khích, tôn vinh và tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sáng tạo KH&CN, các gương điển hình hoạt động KH&CN trong quần chúng nhân dân, qua đó cũng góp phần tích cực đưa kiến thức mới, tiến bộ KHKT, công nghệ đến với người dân một cách kịp thời và đầy đủ.

PV: Ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội trong giai đoạn tới?

Ông Đặng Thanh Long: Để tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trước tiên là phải bám sát vào định hướng của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp KH&CN và KT-XH, đây là yếu tố mấu chốt quan trọng, quyết định sự thành công của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN đến với quần chúng nhân dân.

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN sâu rộng tới quảng đại quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các sở, ban, ngành, nhất là với các cơ quan thông tin đại chúng, như: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cùng với việc biên soạn, xuất bản bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống” in ấn tờ rơi, đưa thông tin lên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội để phổ biến sâu rộng tri thức KHCN tới đội ngũ cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân lao động... Đồng thời, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các Hội thi, Cuộc thi... Tổng kết, đánh giá trao giải một cách chính xác, khách quan để tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình/giải pháp sáng tạo. Đây cũng là một hình thức, một kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến kiến thức một cách hiệu quả, góp phần thiết thực trong việc giáo dục, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

PV: Trận trọng cảm ơn ông!

Xem Thêm

Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Lan toả hình ảnh của Liên hiệp Hội Việt Nam qua truyền thông đại chúng
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông đại chúng với hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ths Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Gia Lai: Tập huấn Khởi nghiệp doanh nghiệp
Ngày 8-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn Khởi nghiệp doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi, chia sẻ về truyền thông, phổ biến kiến thức giữa các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ
Sáng ngày 29/6, tại TP. Cà Mau, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức cho các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ”.

Tin mới

Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.