Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 05/04/2023 11:32 (GMT+7)

Kon Tum: Nâng cao vai trò phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ

Qua hơn 17 năm thành lập, đến nay Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum có 4.146 hội viên, 12 hội thành viên.

Những năm qua, Liên hiệp hội đã phát huy tốt vai trò tập trung trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) để tư vấn, triển khai nghiên cứu phát triển KHCN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trước thềm Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027, PV đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Thanh Long - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) về vai trò của Liên hiệp hội cũng như những định hướng nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN trong thời gian tới.

tm-img-alt

Ông Đặng Thanh Long phát biểu tại Hội thảo

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết về vai trò, nhiệm vụ mà Liên hiệp Các hội KHKT tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua?

Ông Đặng Thanh Long: Qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, tham gia tích cực vào công tác tham mưu, đề xuất và chủ động thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với các chương trình, đề án của tỉnh… Đặc biệt, Liên hiệp hội đã rất tích cực thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức qua Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội, bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống” để tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ KH&KT vào sản xuất và đời sống, phổ biến các sáng kiến mới về khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội những năm qua đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

PV: Đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện phổ biến kiến thức, ông có thể chia sẻ các hình thức mà Liên hiệp Hội thực hiện trong những năm qua?

Ông Đặng Thanh Long: Là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN đa ngành, Liên hiệp hội tỉnh và các tổ chức thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng rãi, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phổ biến kiến thức KH&CN được thực hiện bằng cách cung cấp các tri thức KH&CN, nhất là các tri thức mới cho quảng đại quần chúng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của người dân để mọi người có thể áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; cung cấp tri thức cần thiết để người dân có thể tiếp cận với cuộc sống văn minh, hiện đại, tuân thủ luật pháp, từ bỏ thói quen nếp sống cũ, nâng cao đời sống văn hóa và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời giúp giới trẻ hình thành các trí thức mới khát vọng trí tuệ cho tương lai. Hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội được thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, triển khai trên diện rộng và tác động đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có các chương trình ưu tiên hướng đến người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

PV: Để phù hợp với mọi đối tượng và nhu cầu tiếp nhận tri thức khác nhau, Liên hiệp hội đã có những hình thức tuyên truyền kiến thức KH&CN như thế nào?

Ông Đặng Thanh Long: Công tác phổ biến kiến thức KH&CN được đa dạng hóa với nhiều hình thức như biên soạn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi và phát hành các ấn phẩm truyền thông về KH&CN, cũng như phối hợp xây dựng các chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề hoặc thông qua các khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức KH&CN, nâng cao kiến thức và chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên và người dân được chú trọng. Ở đó, đông đảo người dân có cơ hội tham quan, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt... Đồng thời, Liên hiệp hội cũng phối hợp triển khai các dự án giao đất, giao rừng cho cộng đồng, nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng, cải thiện sinh kế cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhằm phát hiện, khuyến khích, tôn vinh và tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sáng tạo KH&CN, các gương điển hình hoạt động KH&CN trong quần chúng nhân dân, qua đó cũng góp phần tích cực đưa kiến thức mới, tiến bộ KHKT, công nghệ đến với người dân một cách kịp thời và đầy đủ.

PV: Ông có thể cho biết những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp hội trong giai đoạn tới?

Ông Đặng Thanh Long: Để tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trước tiên là phải bám sát vào định hướng của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp KH&CN và KT-XH, đây là yếu tố mấu chốt quan trọng, quyết định sự thành công của công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN đến với quần chúng nhân dân.

Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN sâu rộng tới quảng đại quần chúng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các sở, ban, ngành, nhất là với các cơ quan thông tin đại chúng, như: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cùng với việc biên soạn, xuất bản bản tin “Khoa học kỹ thuật và đời sống” in ấn tờ rơi, đưa thông tin lên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội để phổ biến sâu rộng tri thức KHCN tới đội ngũ cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân lao động... Đồng thời, triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các Hội thi, Cuộc thi... Tổng kết, đánh giá trao giải một cách chính xác, khách quan để tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình/giải pháp sáng tạo. Đây cũng là một hình thức, một kênh thông tin để tuyên truyền, phổ biến kiến thức một cách hiệu quả, góp phần thiết thực trong việc giáo dục, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

PV: Trận trọng cảm ơn ông!

Xem Thêm

Quảng Ngãi: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ tri thức của tỉnh
Ngày 23/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ tri thức tỉnh Quảng Ngãi với chủ đề: “Trung Quốc, quan hệ Việt - Trung: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những ảnh hưởng, tác động tới Việt Nam”.

Tin mới

Góp ý Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN). Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tọa đàm.
Trao tặng Giải thưởng Đào Tấn năm 2022
Sáng 29/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc (trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam) và Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Đào Tấn tôn vinh 15 tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Vinh danh 7 địa phương, 65 doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số
Việc biểu dương kịp thời với các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh sẽ là động lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, doanh nghiệp phát triển kinh tế số.
Thanh Hóa: Đánh giá Dự án quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng
Sáng ngày 26/5/2023, tại xã Nga Thủy (huyện Nga Sơn), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ Dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam” (Dự án) do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ.
Liên hiệp hội Hà Tĩnh - 28 năm xây dựng và phát triển
Được thành lập từ năm 1995, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh (Liên hiệp hội Hà Tĩnh) đã không ngừng củng cố, khẳng định vị thế tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Quảng Trị: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24
Ngày 24/5, Hội Đông y tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và tổ chức Hội thảo khoa học “Bài thuốc hay, cây thuốc quý” năm 2023.