Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 04/05/2021 18:00 (GMT+7)

Điểm tin các Liên hiệp Hội tỉnh/thành phố hoạt động trong tháng 4

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Hội thảo "Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" diễn ra sáng 12-4 đã nhận diện khó khăn, tồn tại trong công tác cải tạo chung cư cũ tại Thủ đô thời gian qua và đề xuất, thống nhất các giải pháp để thúc đẩy công tác này giai đoạn tới.

Phát biểu đề dẫn, Tiến sĩ Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho biết, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô đang là thách thức, yêu cầu và là một trong những nhiệm vụ được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Thời gian qua, công tác cải tạo chung cư cũ còn chậm.

Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương cho biết: "Đó là các vướng mắc về trình tự thực hiện dự án; quy định 100% chủ sở hữu đồng thuận; quy định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải triển khai theo nguyên tắc toàn khu; quy định khống chế về các chỉ tiêu dân số, chiều cao công trình, mật độ xây dựng...".

Là doanh nghiệp tham gia cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ tại Thủ đô, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) cho rằng, ách tắc trong cải tạo chung cư cũ thời gian qua còn do không có những quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo T.S Nguyễn Ngọc Kỳ - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội: Trong giai đoạn 2021-2025, theo chương trình công tác số 03-Ctr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu đặt ra đối với công việc này là: Hoàn thành xây dựng Đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; triển khai cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nguy hiểm cấp D; triển khai cải tạo, xây dựng lại 02-03 khu chung cư cũ và chuẩn bị triển khai các khu còn lại.

 Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn của các cấp Lãnh đạo Thành phố, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, trách nhiệm của người dân. Đặc biệt, Thành phố đã có những kiến nghị với Trung ương; HĐND Thành phố sẽ ban hành Nghị quyết về một số chính sách đặc thù và UBND Thành phố sẽ ban hành các đề án, kế hoạch để triển khai có hiệu quả mục tiêu trên.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre

Ngày 16/4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 93-KL/TW về tiếp tục thực hiện chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Ông Nguyễn Huy Phục - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị. Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thường xuyên chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hệ thống tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn. Địa bàn, phạm vi, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng. Các địa phương đã đa dạng hóa phương thức hoạt động để thu hút trí thức tham gia đóng góp trí tuệ, tài năng vào nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian tới, cần chú trọng hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội theo hướng chuyên nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội thành viên; khẩn trương thể chế hoá các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chủ động tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tổ chức tập hợp trí tuệ của đội ngũ trí thức đóng góp vào các chủ trương, nghị quyết của đảng.

Ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh cần tăng cường, nâng cao chất lượng các Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, cần đầu tư cho những dự án đoạt giải để nuôi dưỡng nhân tài.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp Hội Bến Tre đã nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy đề ra về việc tiếp tục thực hiện kết luận số 93-KL/TW, trong đó cần đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhằm thu hút lực lượng trí thức ngoài tỉnh, ngoài nước tham gia xây dựng tỉnh Bến Tre.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/4, Đảng uỷ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM (Liên hiệp Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 – triển khai phương hướng  và nhiệm vụ năm 2021; trong đó nội dung quan trọng của Hội nghị là nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên tại Liên hiệp Hội nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Hội nghị và báo cáo các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cùng tham dự có PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội và các Đảng viên của 11 Chi bộ thuộc Liên hiệp Hội, các Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội, đại diện các đơn vị trực thuộc và các đơn vị đóng trong Trụ sở Liên hiệp Hội cùng các Công đoàn viên.

Theo báo cáo của GS. TS. Nguyễn Văn Phước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể, dài hơi để phát triển đất nước như: đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết cũng nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đất nước ngày càng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Liên hiệp Hội tổng kết công tác Đảng năm 2020 và trao tặng giấy khen cho 12 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

HT.

Xem Thêm

Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.
Lào Cai: Trao đổi kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi và Hội thi
Ngày 02/3/2023, tại Lào Cai, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc để trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Tin mới

Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11
Cuộc thi do Liên hiệp hội tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Tiền Giang: Đổi mới việc phân bổ giải thưởng Cuộc thi lần thứ XV
Điểm mới so với những lần tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) cấp tỉnh trước đây là kể từ Cuộc thi lần thứ XV (2022 – 2023), cơ cấu và số lượng giải thưởng không phân bổ đều cho các huyện, thị, thành mà dựa trên số lượng mô hình, sản phẩm thực tế tham dự của mỗi địa phương.
Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta
Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - LHHVN (26/3/1983 - 26/3/2023), Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được LHHVN tổ chức vào chiều ngày 23/3/2023 tại Hà Nội.
Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo lần thứ 11 - năm 2023
Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam gặp gỡ báo chí công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Chủ trì buổi họp có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban TT&PBKT LHHVN.
Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng
Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.