Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 13/12/2022 10:20 (GMT+7)

Bình Thuận: Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 12/12/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức họp lấy ý kiến dự thảo báo cáo phản biện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận.

Tham dự buổi họp có các thành viên hội đồng phản biện chính sách, đơn vị xây dựng chính sách (Sở Nội vụ) và các phòng ban Cơ quan Liên hiệp hội

tm-img-alt

Lương Thanh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp hội - Chủ tịch hội đồng phản biện chủ trì buổi họp

Tại buổi họp các đại biểu cho ý kiến về dự thảo báo cáo phản biện chính sách của Liên hiệp hội; trao đổi góp ý thêm dự thảo báo cáo phản biện chính sách; ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo về dự thảo báo cáo phản biện của Liên hiệp hội.

Các ý kiến của các đại biểu, cơ bản thống nhất với dự thảo báo phản biện của Liên hiệp hội tổng hợp, các đại biểu chủ yếu trao đổi các nội dung tồn tại của chính sách cần hoàn chỉnh như hiệu quả của chính sách đã có trước đây đã ban hành thực hiện cũng như hiệu quả dự kiến của chính sách dự thảo đề xuất; làm rõ báo cáo giải trình để thể hiện rõ tính thuyết phục của sự cần thiết phải ban hành và thực thi chính sách đề xuất trong giai đoạn hiện nay; một số nội dung quy định cụ thể trong chính sách cần thể hiện rõ hơn; bố cục lại một số điều còn chưa hợp lý; bổ sung thêm một số đối tượng đào tạo, thu hút; danh mục các lĩnh vực đào tạo, thu hút; hệ sinh thái hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng; mức hỗ trợ đào tạo, thu hút.

Các nội dung báo cáo phản biện và ý kiến tại cuộc họp, Chủ trì soạn thảo chính sách đã có trao đổi, giải trình lại các nội dung còn chưa rõ, chưa thống nhất, đồng thời tiếp thu các ý kiến phản biện đã nêu của Liên hiệp hội, đơn vị soạn thảo đánh giá cao báo cáo phản biện của Liên hiệp hội vì đã giúp cho đơn vị có nhiều thông tin để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo chính sách trước khi trình cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.

Xem Thêm

Bắc Giang: Phản biện Báo cáo thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người
Ngày 24/01, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị tư vấn, phản biện: Báo cáo “kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang từ năm 2010 đến nay; bài học kinh nghiệm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới”.
Sơn La: Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số
Ngày 05/01/2024, tại Thành phố Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tổ chức hội nghị tổng kết dự án: “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.
Vĩnh Phúc: Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
Ngày 21/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Tham vấn, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị và Kết luận số 93- KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư”.
Ngành công nghiệp cơ khí với việc phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam
Nhằm tư vấn cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống giao thông đường sắt, ngày 19/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Tổng hội Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam với việc phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam”.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.