Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 27/12/2022 09:19 (GMT+7)

Bình Định: Liên hiệp Hội với nhiều hoạt động sôi nổi trong năm 2022

Sáng 26/12/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (LHH) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng), khóa V, nhiệm kỳ 2018-2025.

tm-img-alt

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thông qua các văn bản: Chủ trương kéo dài nhiệm kỳ V (2018-2025) đến năm 2025 theo đề nghị của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và UBND tỉnh cũng đã có Quyết định cho phép LHH tỉnh kéo dài thời gian tổ chức Đại hội lần thứ V (2018 – 2025) để tổ chức Đại hội VI vào năm 2025; Quyết định của UBND tỉnh về việc thay đổi trụ sở làm việc của LHH tỉnh; phổ biến Thông tư Hợp nhất về hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.  

Trong năm 2022, LHH chủ động tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngay từ đầu năm. Tổ chức tốt công tác tư vấn phản biện cả về chất lượng và quy mô nhiệm vụ, có hơn 50%  đề án, chương trình được hoàn thành tư vấn phản biện trước tiến độ được UBND tỉnh giao. Công tác tổ chức Tôn vinh trí thức, Hội thi, Cuộc thi... cũng được đánh giá cao, góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh. Các Hội thi, Cuộc thi, Giải thưởng đoàn Bình Định gửi dự thi đều có giải của Ban tổ chức Trung ương và được Bằng khen ghi nhận có thành tích trong công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động. Tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hội nghị, hội thảo... do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức. Kết quả, trong năm 2022 LHH vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2017- 2021, Bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc năm 2021; 02 Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong truyên truyền, tổ chức Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi; Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Đáng chú ý ngay từ đầu năm, LHH đã tổ chức 05 hội nghị tư vấn phản biện về các dự thảo đề án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch… quan trọng của tỉnh: “Báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, “Chính sách, thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025”; “Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2026”…; Thực hiện nhiệm vụ do LHH Việt Nam giao, LHH tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn phản biện chuyên đề “Tăng cường vai trò của trí thức khoa học công nghệ trong việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện tại Bình Định” với sự tham gia 20 tham luận của 120 đại biểu các cơ quan, đơn vị và các Hội thành viên của LHH tỉnh. LHH cũng được đánh giá cao về những góp ý qua các đợt tham gia thẩm định các báo cáo của UBND tỉnh, các sở ngành trình HĐND trước các kỳ họp; tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu UBND tỉnh và phối hợp tốt với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức thành công Lễ Tôn vinh Trí thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh Bình Định lần thứ IV, năm 2022 với 59 trí thức tiêu biểu được tôn vinh; việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ IX  đúng tiến độ, kết quả có 44 giải pháp của 88 học sinh đoạt giải, bao gồm: 02 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 22 giải khuyến khích. LHH cũng tổ chức đoàn nhận giải Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 với 01 giải nhì và 01 khuyến khích. Cuộc thi cấp tỉnh lần thứ X cũng đã được UBND tỉnh phát động và LHH ban hành Thể lệ; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII đã thông qua kế hoạch triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động về Giải thưởng Sáng tạo KHCN VN, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng được LHH tham mưu đề xuất chọn lựa các công trình tham dự và đạt kết quả cao.

LHH bắt đầu chủ trì thực hiện các dự án mới: “Nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành dự án cho các tổ chức NGOs và đối tác địa phương để phát triển, nhân rộng hiệu quả các dự án GEF”, do Quỹ Môi trường toàn cầu GEF/SGP tài trợ hơn 1 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2022 – 2024; Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp qui mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ” (2022- 2024), trong đó LHH phối hợp cùng Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ thực hiện 2 gói thầu của dự án.

Ngoài 2 kênh Bản tin KH&KT xuất bản 6 kỳ/năm và website thông tin nhanh chóng, kịp thời các hoạt động của LHH, các hội thành viên, hoạt động KHCN trong tỉnh; năm 2022, LHH duy trì trang facebook, zalo nhằm kết nối lãnh đạo Liên hiệp Hội với các hội thành viên, đội ngũ chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ... để kịp thời truyền tải và trao đổi những thông tin cần thiết. Nhờ đó, hoạt động thông tin của Liên hiệp Hội triển khai thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến kiến thức “Giới thiệu chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất trồng trọt ở Bình Định”, “Hướng dẫn cách viết tin, bài cho cộng tác viên”. Liên hiệp Hội Bình Định đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị và hội thành viên liên quan tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 600 bà con nông dân trong tỉnh tiếp cận kỹ thuật xử lý mùi hôi chuồng trại, rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh AT-BiO; kỹ thuật trồng bưởi da xanh, trồng lạc VietGap…

Thời gian qua, nhiều hội thành viên đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn do LHH tổ chức cử chuyên gia vào các Hội đồng tư vấn phản biện một số chương trình, dự án lớn của tỉnh, cung cấp đội ngũ chuyên gia tham gia để chấm Cuộc thi, Hội thi STKT; nhiệm vụ phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đời sống; viết bài phục vụ Hội thảo Tư vấn phản biện và Bản tin, Website…Điển hình như: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Điều dưỡng, Hội Xây dựng…

tm-img-alt

LHH Bình Định trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trongcông tác Hội năm 2022

Hội nghị cũng tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý thiết thực và chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội của các đại biểu. Đa số các Hội bày tỏ mong muốn LHH làm cầu nối để được tham gia nhiều hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn; đưa ra một số giải pháp để một số Hội thành viên gặp khó khăn trong tổ chức, triển khai hoạt động có hướng khắc phục kịp thời; nâng cao trách nhiệm trong việc chủ động đề xuất thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện theo chuyên ngành của từng Hội…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, LHH triển khai thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20.11.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16.4.2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Đánh giá, bổ sung các nội dung hoạt động của LHH tỉnh phù hợp với việc điều chỉnh kéo dài thời gian đại hội nhiệm kỳ đến đầu năm 2025; Tổ chức tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chủ động đề xuất tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án được giao theo đúng tiến độ; chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thực hiện 15 nhiệm vụ tập huấn được UBND tỉnh giao của năm; chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tốt Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh, tham dự Hội thi, Cuộc thi toàn quốc, Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam; Phát hành Bản tin Khoa học và Kỹ thuật đúng thời gian,  nâng cao hiệu quả thông tin và chất lượng tin, bài trên Bản tin, Trang tin điện tử, chú trọng tham mưu xây dựng những chuyên mục mới...         

Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết kết nạp Hội Đông y Bình Định là hội thành viên LHH; bầu bổ sung 02 ủy viên BCH LHH khóa V, nhiệm kỳ 2018-2025.
Dịp này, LHH đã trao Giấy khen cho 10 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch LHH đã tuyên truyền, phổ biến về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII (2022-2023) với mục đích mong muốn các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc tham gia cùng với LHH tuyên truyền sâu rộng hơn nữa thông tin về Hội thi đến các cá nhân, tổ chức trong tỉnh.

Xem Thêm

Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Tiền Giang: Tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023
Sáng ngày 4/1/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên liên kết.
Thanh Hóa: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Ngày 30/12, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu Trí thức KH&CN xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, đồng chủ trì Hội nghị.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).