Quyết định 350/QĐ-LHHVN, ngày 04/5/2021, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01/06/2021 11:28 SA 357 lượt xem
Cỡ chữ +-