Quyết định 192/QĐ-LHHVN, ngày 26/3/2021, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
26/03/2021 11:50 SA 134 lượt xem
Cỡ chữ +-