Quyết định 05/QĐ-LHHVN, ngày 07/01/2021, về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La khóa III(nhiệm kỳ 2020 - 2025)
07/01/2021 4:39 CH 158 lượt xem
Cỡ chữ +-