Bình Thuận: Tư vấn, phản biện Chương trình phát triển nhà ở
30/06/2020 11:02 SA 60 lượt xem
Cỡ chữ +-

Việc xây dựng “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” là thực sự cần thiết. Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư xây dựng và giao cho Liên hiệp hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_20200629_145806.jpg

Sau hơn hai tuần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội chương trình, chiều ngày 29/6/2020  Liên hiệp hội đã tổ chức họp để thông qua dự thảo báo cáo tư vấn, phản biện Chương trình; tại buổi họp ngoài báo cáo phản biện của Liên hiệp hội, các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện tiếp tục có ý kiến góp ý cho chương trình nhất là nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trong đó những nội dung như các nhiệm vụ cụ thể phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 đến 2025 và định hướng đến năm 2030; việc gắn kết chương trình với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh,…

Qua báo cáo tư vấn, phản biện và các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng tư vấn, phản biện; chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trao đổi lại những vấn đề để làm rõ hơn, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đánh giá cao báo cáo tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội, đã giúp cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thêm nhiều thông tin  để bổ sung, chỉnh sửa chương trình được hoàn thiện, khả thi hơn trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Ngô Viết Năng