Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau
28/10/2014 10:49 CH 1778 lượt xem
Cỡ chữ +-

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau

Khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Địa chỉ: Số 63, đường 1/5, phường 5, thành phố Cà Mau

Điện thoại: 0290-3838595

Email: lienhiephoikhktcamau@gmail.com

Website: www.lienhiephoikhkt.camau.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Mai Hữu Chinh

CT

0913.893.055

maichinh055@gmail.com

2

Võ Thanh Trà

PCT-TTK

0290.3838.595

0913.789.187

vothanhtra66@gmail.com

3

Nguyễn Văn Bé

PCT-TBKT

0913.893.239

nguyenvanbeem@gmail.com

4

Dương Thu Thủy

PCT

0915.676.736

5

Nguyễn Văn Nam

PCVP

0290.3838.595

0913.631.256

nguyenvannamlhh@gmail.com