Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau
28/10/2014 10:49 CH 1401 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Địa chỉ trụ sở: Số 63, đường 1/5, phường 5, TP. Cà Mau

Điện thoại: 07803-838595

Email: nguyenvanthi86@gmail.com   Website: lienhiephoicamau.com.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số máy bàn

Số di động

1

Dương Việt Thắng

Chủ tịch

0780-3552340

0913986407

2

Phạm Văn Đức

Phó Chủ tịch

0780-3838595

0913893075

3

Trần Phú Cường

Phó Chủ tịch

0780-3838595

0913988114

4

Nguyễn Văn Thước

Trưởng Ban Kiểm tra

0780-3838595

0918040881

5

Võ Thanh Trà

Tổng Thư ký – Chánh Văn phòng

0780-3838595

0913789187