Viện khoa học chính sách và pháp luật (ILPS)
25/01/2015 3:15 CH 2865 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ILPS

Tên cơ quan

Viện khoa học chính sách và pháp luật

Thủ trưởng đơn vị

Trần Nho Thìn

0903293959

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P407-408, A7 tập thể Văn phòng Chính phủ, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

(04) 62737462

Fax

62737463

Email

vcspl.ilps@gmail.com

Website

 

Thành lập

31 QĐ-LHHVN

10/01/12

Số đăng ký

A-1012

17/01/12

Cơ quan chủ quản