Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo OMEGA (OMEGA Institute)
13/01/2015 1:51 CH 1144 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

OMEGA Institute

Tên cơ quan

Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo OMEGA

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Văn Nhã

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0903428916 (Hiến)

vanhien@yahoo.com

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà 90, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

35657814

Fax

2416049

Email

nhadvomega@gmail.com

Website

 

Thành lập

1570/ QĐ-LHH

12/11/07

Số đăng ký

A-690

26/12/07

Cơ quan chủ quản