Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển (COHED)
12/01/2015 10:00 SA 1595 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

COHED

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Đào Thị Mai Hoa

0912216830

39721452

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 7, toà nhà 169, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng,Hà Nội

Điện thoại

39721452

Fax

39721459

Email

 

Website

 

Thành lập

851(TC - LHH)

14/10/02

Số đăng ký

A 028

04/12/02

Cơ quan chủ quản