Trung tâm giáo dục thiên nhiên
28/10/2014 10:49 CH 1079 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt EVN
Tên cơ quan Trung tâm giáo dục thiên nhiên
Người đứng đầu Đặng Minh Hà
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Trần Thanh Hương
Chức vụ Quản lý văn phòng
Địa chỉ N5, IF1, ngõ 192 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.7753685\\04.5148850
Fax 04.7753685\\04.5148850
Email env@fpt.vn
Website www.thiennhien.org;www.envietnamorg
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

 

 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục môi trường ở Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, tư vấn và giúp phát triển các chương trình giáo dục môi trường.

Phối hợp với các cá nhân, tổ chức khác để thúc đẩy công tác giáo dục môi trường tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Nhiệm vụ

 

 

- Thực hiện các chương trình tập huấn, đào tạo về môi trường cho cán bộ quản lý dự án, giáo viên và các nhóm đối tượng có liên quan như học sinh, du khách, cán bộ khu bảo tồn hoặc vườn quốc gia, kiểm lâm v.v…

- Phát triển nguồn tư liệu giáo dục môi trường (truyện tranh, tranh, truyện, bản tin và các tài liệu khác có liên quan) nhằm hỗ trợ cho các chương trình giáo dục môi trường trên phạm vi cả nước.

- Nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề quan trọng liên quan tới môi trường và bảo tồn như buôn bán động vật hoang dã và hủy hoại môi trường sống v.v…

- Đánh giá các chương trình giáo dục môi trường, đề xuất các biện pháp khắc phục những mặt còn yếu kém và góp ý nâng cao hiệu quả của các chương trình hiện có.