Liên hiệp khoa học sản xuất vật liệu và công nghệ mới
28/10/2014 10:49 CH 1107 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt SPUNMAT
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học sản xuất vật liệu và công nghệ mới
Người đứng đầu Lê Thăng Long
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ K1 Phòng 507 - Khu TT Bách Khoa - Phường Bách Khoa - Hà Nội
Điện thoại 04.8694820
Fax  
Email ltlong@eis.com.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam