Liên hiệp khảo sát xây dựng, nền móng và môi trường
28/10/2014 10:49 CH 1697 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UCIFE
Tên cơ quan Liên hiệp khảo sát xây dựng, nền móng và môi trường
Người đứng đầu Nguyễn Văn Trãi
Chức vụ Chủ tịch
Chức vụ Chủ tịch
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ P 1608, nhà 17T10, KĐT Trung Hoà-Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 04.62512108/ 38646435
Fax 04.62512108/ 38646435
Email Nthien67@yahoo.com/ ksvantrai@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

 

 

- Tập hợp các cán bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khảo sát xây dựng, xử lý nền móng và môi trường nhằm phát huy tài năng và trí tuệ của mình vào sự nghiệp xã hội hoá hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế, thi công, thẩm định, giám sát kỹ thuật trong khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất, địa vật lý, địa hình, phân tích cơ - lý - hoá đất đá và nước, xử lý nền móng các công trình xây dựng.

- Nghiên cứu đánh giá tác động và xử lý môi trường nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường khi xây dựng và sử dụng công trình.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ, khảo sát thi công, thiết kế, phân tích đất đá và nước, thẩm định, giám sát kỹ thuật, chuyển giao công nghệ,

- Tổ chức hội nghị - hội thảo khoa học, thông tin, tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

- Hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên không trái với qui định của pháp luật.