Liên hiệp công nghệ mới
28/10/2014 10:49 CH 1499 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UNT
Tên cơ quan Liên hiệp công nghệ mới
Người đứng đầu Nguyễn Văn Hoài
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực
Chức vụ
Địa chỉ 360 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại 04.6641804/8647415
Fax 04.8647415
Email vanhoai@yahoo.com
Website
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý nước, năng lượng, vật liệu mới, tự động hoá và hoá sinh phục vụ sản xuất và đời sống.

- Cung cấp các thiết bị phục vụ cho chuyển giao công nghệ.

- Thông tin, tư vấn, đào tạo và liên kết đào tạo cán bộ khoa học, nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên theo quy định của Nhà nước.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn.

Số cán bộ:       chính nhiệm: 60

Chương trình, dự án đang thực hiện

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý nước sạch bằng Ceramic giàu nhôm và bằng nhiều biện pháp khác

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào việc chống sa mạc hoá và bảo vệ môi trường