Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Sản xuất
28/10/2014 10:49 CH 1575 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt PTC
Tên cơ quan Liên hiệp Khoa học Công nghệ và Sản xuất
Thủ trưởng đơn vị Lê Dũng (08.38322169)
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 462-464 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 08.38322170
Fax 08.38322171
Email ptc68@vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản  

- Thành lập: 45 (TC-LHH), 26/12/1992, 718(QĐ-LHHVN), 23/9/2013

- Số đăng ký: 044, 25/3/93

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chế tạo các dây chuyền công nghệ thiết bị và tiêu dùng.

- Sản xuất thử và sản xuất lô nhỏ các dây chuyền thiết bị gia công chế biến sản phẩm công nghệ và tiêu dùng.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

Số nhân viên: chính nhiệm: 12 kiêm nhiệm: 4

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ.

- Môi trường.

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Dự án Bảo tàng lịch sử tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, 1999 - nay, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng hưởng lợi chính

- Tất cả mọi người.