Thông báo số 660/TB-LHHVN, ngày 12/10/2020, thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Hồng Diên Phó Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
12/10/2020 5:45 CH 735 lượt xem
Cỡ chữ +-