Quỹ xử lý Thách thức của vấn đề bất bình đẳng của BMZ Đức 2018 mở nhận hồ sơ đề xuất dự án
23/03/2018 9:48 SA 893 lượt xem
Cỡ chữ +-

Quỹ xử lý Thách thức của vấn đề bất bình đẳng – Các giải pháp sáng tạo đối với vấn đề mang tính toàn cầu - Inequality Challenge – Innovative Solutions to a Global Issue

Quỹ Inequality Challenge nhằm khuyến khích xây dựng các cách tiếp cận, phương pháp và các công cụ mang tính sáng tạo nhằm giảm nhẹ tình trạng bất bình đẳng hiện nay tập trung vào các đối tượng/nhóm đối tượng nghèo cùng cực, thiệt thòi, kết hợp với nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” của Chương trình Nghị sự 2030 và đồng thời tiến tới đưa chủ đề này trở thành một trong những nội dung trọng tâm của các chương trình hoạt động của GDC.

Kinh phí hỗ trợ tối đa 100.000 euro/mỗi đề xuất dự án.

Mỗi dự án dự kiến có thời gian triển khai tối đa là 15 tháng.

Đối tượng nộp hồ sơ đề xuất dự án là các dự án hợp tác kỹ thuật của GIZ, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và các liên minh/mạng lưới …

Ngay trong tháng 4 năm 2018, một Ban thẩm định với đại diện của BMZ, GIZ và một cơ quan nghiên cứu sẽ chọn ra những đề xuất phù hợp nhất. Đơn vị có hồ sơ được lựa chọn sẽ được mời tham dự Hội thảo khởi động chương trình này tại Berlin vào 14 – 15/6/2018

Các đơn vị quan tâm có thể khai nộp hồ sơ trực tuyến theo đường link www.inequality-challenge.com.

Liên hiệp Hội Việt Nam xin thông báo và kính mời các đơn vị thành viên nghiên cứu xây dựng và chủ động nộp hồ sơ tới Quỹ này.

Ban Hợp tác quốc tế