Phê duyệt dự án “Tôi lớn mạnh” của Trung tâm CCIHP do USAID viện trợ ODA không hoàn lại
01/03/2019 8:14 CH 1360 lượt xem
Cỡ chữ +-

Dự án góp phần nhằm phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển phát huy hết tiềm năng của mình. Để đạt được mục tiêu dài hạn đó, dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế tại chức về phục hồi chức năng tại cấp tỉnh và huyện trong lĩnh vực Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu và Vật lý trị liệu thông qua các khóa tập huấn ngắn hạn toàn thời gian với hình thức học trực tiếp tại chỗ kết hợp học và tham khảo tài liệu trực tuyến. Đồng thời, dự án hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa tại các bệnh viện tuyến tỉnh và thúc đẩy việc can thiệp cho trẻ khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển có sự tham gia của cha mẹ, trong đó có cân nhắc đến các yếu tố về nhạy cảm giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho trẻ và gia đình; xây dựng và cải thiện nội dung hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi chức năng và chăm sóc trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, đặc biệt với nhóm trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. 
Với vai trò là cơ quan chủ quản, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan theo dõi, giám sát việc triển khai dự án, nhằm đảm bảo đạt được kết quả và mục tiêu của dự án.