Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 18/11/2023 10:34 (GMT+7)

Tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên

Sáng ngày 17/11 tại tỉnh Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam - Nguyễn Quyết Chiến; Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Lê Xuân Thảo đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội địa phương khu vực miền Trung, miền Bắc và các ban chức năng, chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về cả phát triển tổ chức và kết quả hoạt động; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà cũng như đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu khai mạc hội nghị

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức KH&CN, của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng. Sự phát triển của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam luôn gắn liền với công tác củng cố, phát triển tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động để nhằm thực hiện tốt sứ mệnh tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, cũng như tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh, mối quan hệ về mặt tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã được quy định trong rất nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam. Việc tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên.

Trong báo cáo đề dẫn, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam nhận định, Liên hiệp Hội Việt Nam là một thực thể được cấu thành bởi các hội thành viên. Sự kết nối giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các hội thành viên được thể hiện qua sự hợp tác, phối hợp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong việc hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức và hợp tác quốc tế. Những hoạt động này đã kết nối các Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc đoàn kết thống nhất trong “ngôi nhà chung” Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội Liên hiệp Hội Việt Nam - Phạm Hữu Duệ phát biểu đề dẫn hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên, nêu bật được những điểm mạnh và kết quả đã làm tốt trong công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Nhiều đại biểu đã đề cập đến những vấn đề về cơ sở pháp lý, việc ban hành các văn bản tăng cường hỗ trợ, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ của Liên hiệp Hội Việt Nam với các Hội thành viên; Chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam với hội thành viên trong giai đoạn tới.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Đại diện Hội ngành toàn quốc, Liên hiệp Hội các địa phương đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian qua đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của các Hội ngành, Liên hiệp Hội các địa phương. Một số đại biểu cho rằng công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc, đặc biệt là sự phối hợp giữa Hội ngành trung ương và Liên hiệp Hội địa phương cần tiếp tục được củng cố, tăng cường nhằm hình thành được mối liên kết chủ động, có hiệu quả và khai thác được hết tiềm năng sẵn có của các đơn vị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đưa mối quan hệ của các tổ chức Hội thành viên và Liên hiệp hội địa phương thêm gắn kết và phát triển toàn diện.

tm-img-alt

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp hội tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị Công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên nhằm nằm trong kế hoạch công tác 2023 của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm tổng kết, đánh giá công tác phối hợp, hỗ trợ giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp hội địa phương, các Hội thành viên trong nửa Nhiệm kỳ 2020 - 2025, khóa VIII. Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị là cơ sở để Liên hiệp Hội Việt Nam chuẩn bị cho việc định hướng xây dựng nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030) của Liên hiệp Hội Việt Nam.

tm-img-alt

Đại biểu và Ban Tổ chức hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Xem Thêm

Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh làm việc với Nhà xuất bản Tri thức
Ngày 10/8, tại Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch đã làm việc với Nhà xuất bản Tri thức; cùng làm việc có đồng chí Lê Thanh Tùng, Trưởng ban TT&PBKT. Về phía NXBTT, đồng chí Phạm Thị Bích Hồng, Giám đốc – Tổng biên tập; đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Phó giám đốc và các cán bộ, biên tập viên của Nhà xuất bản.
TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bầu làm Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) Liên hiệp Hội Việt Nam
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII). Đồng chí Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đồng chí Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.