Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 11/08/2023 17:57 (GMT+7)

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương đã và đang góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của tỉnh nhà phát triển với những bước tiến vượt bậc, trở thành một địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghệ, hiện đại và bền vững.

Hiện nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) có 17 Hội thành viên, 01 Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương, với hơn 28.000 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, công tác củng cố tổ chức luôn được chú trọng, nhân sự được kịp thời điều chỉnh và đổi mới phương thức hoạt động. Qua đó giúp cho bộ máy tổ chức Liên hiệp Hội được tổ chức hợp lý và hoạt động hiệu quả hơn.

Chia sẻ với Vusta.vn, ông Nguyễn Xuân Ngàn – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương cho biết, nhiều năm qua Liên hiệp Hội tỉnh đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền với đội ngũ trí thức. Liên hiệp Hội thường xuyên tổ chức các hội nghị triển khai phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho các nhà khoa học, hội viên của mình để kịp thời nắm bắt thông tin; tổ chức tọa đàm, diễn đàn khoa học để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng sáng tạo, đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp Hội đã thực hiện nhiều chương trình, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong đời sống xã hội, điển hình như thành lập Hội đồng Khoa học cấp cơ sở, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở đến các Hội thành viên và các Trung tâm trực thuộc; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình bảo vệ môi trường với chuyên đề “Túi nilon - hiểm họa của môi trường và sức khỏe con người”; phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (định kỳ 02 năm/ 01 lần) và Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng (định kỳ tổ chức 01 năm/ 01 lần), tạo động lực đưa phong trào lao động sáng tạo vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

tm-img-alt

Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, Nhi đồng được định kỳ tổ chức hàng năm

Xác định tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội. Đây là văn bản pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tham gia đóng góp trí tuệ vào các chủ trương, chính sách và các đề án lớn, quan trọng của tỉnh.

Trên cơ sở quy định được ban hành, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các đề án có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm, đa ngành, đặt yêu cầu Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện. Từ năm 2016 đến nay, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã được tỉnh giao phản biện hàng trăm đề án, chương trình, quy hoạch lớn của tỉnh. Những ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã cung cấp thêm luận cứ cho lãnh đạo tỉnh đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp và triển khai trong thực tế đời sống đạt những hiệu quả thiết thực.

tm-img-alt

Bên cạnh nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội và các hội thành viên luôn được quan tâm. Liên hiệp Hội đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ mới; thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, Liên hiệp Hội và các hội thành viên cũng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên ngành, tổ chức hội thảo, nói chuyện khoa học chuyên đề… cho hàng ngàn lượt hội viên và cán bộ, nhân dân ở cơ sở cũng như tích cực tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức, bao gồm hội thảo quốc gia, hội thảo quốc tế…

tm-img-alt

Hội thảo định hướng Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Xuân Ngàn chia sẻ thêm, để nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, Liên hiệp Hội đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, bồi đắp lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ trí thức, đồng hành cùng dân tộc, phát huy vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng và giữa Đảng với trí thức nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chủ động đề xuất, tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển tỉnh nhà, nhất là về khoa học và công nghệ.

Với mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh nhà, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong nhiệm kỳ IV - 2020-2025, Liên hiệp Hội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh các công tác kiện toàn tổ chức, gắn kết các hội thành viên; Hỗ trợ đơn vị trực thuộc và các hội thành viên trong hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; Tổ chức nghiên cứu và quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về kinh tế - xã hội, khoan học và công nghệ; Đẩy mạnh các chính sách thu hút nhân tài; Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân…

Nhằm động viên hội viên và đội ngũ trí thức phấn đấu, rèn luyện, đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sau mỗi kỳ họp của Quốc hội, Liên hiệp Hội tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các cử tri là trí thức và đại biểu Quốc hội để chuyển tải những kiến nghị về khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội; Tổ chức định kỳ hội thi sáng tạo kỹ thuật, tuyển chọn những giải pháp tiêu biểu tham dự hội thi toàn quốc; Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hàng năm nhằm khuyến khích tư duy sáng tạo của tuổi trẻ trong tỉnh; Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ của Liên hiệp hội để thẩm định các đề tài khoa học của các hội thành viên và các nhà khoa học về những đề tài liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương.

Xem Thêm

Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định.
Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ
Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.
Phú Yên: Trao tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo
Ngày 5/8/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên cùng ông Huỳnh Quốc Doanh – TP. HCM phối hợp với Hội Khuyến học Tỉnh, Phòng GD&ĐT huyện Sơn Hòa tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Tin mới

Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
VUSTA thăm và làm việc tại Trụ sở Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Ngày 18/9/2023, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về phổ biến kiến thức khoa học năm 2023, Đoàn công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA làm trưởng đoàn, đã tới thăm và làm việc tại Trụ sở của Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) tại thủ đô Bắc Kinh.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Vĩnh Long: 41 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo lần thứ XII
Ngày 16/9, tại Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII, năm học 2022 – 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XIII, năm 2023-2024.
Kon Tum: Ghi nhận từ Cuôc thi Sáng tạo lần thứ 15
Qua 15 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh đã thực sự là sân chơi trí tuệ của thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi đã khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.