Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 04/02/2022 08:38 (GMT+7)

Phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

Nhiều năm nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Liên hiệp Hội Thái Nguyên hiện nay có 26 hội với tổng số 50.270 hội viên. Uy tín của Liên hiệp hội từng bước được khẳng định là một tổ chức tập hợp trí thức KH&CN địa phương đông đảo và hùng hậu. Ông Nguyễn Văn Vỵ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Thái Nguyên cho biết, hoạt động nổi bật của Liên hiệp Hội là công tác tư vấn, phản biện; tham gia nghiên cứu, ứng dụng KH-CN; phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng, hội thi sáng tạo kỹ thuật nhằm quy tụ, tập hợp, phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức KH-CN trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

tm-img-alt

Ông Nguyễn Văn Vỵ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Thái Nguyên

Khơi dậy, phát huy nội lực đội ngũ trí thức

Liên hiệp hội Thái Nguyên luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức khoa học công nghệ. Năm 2021, Liên hiệp Hội Thái Nguyên đã xuất bản, phát hành rộng rãi 04 số ấn phẩm “Khoa học và công nghệ Thái Nguyên” với tổng số 2000 cuốn và 12 số bản tin Phổ biến kiến thức với tổng số 7.200 cuốn để cung cấp thêm thông tin khoa học công nghệ tới các hội viên, người dân các xã phường trong toàn tỉnh. Để thực hiện tốt hoạt động này, Liên hiệp hội đã nhận được sự cộng tác nhiệt tình từ các Sở, Ban, Ngành và các hội thành viên (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Việt Bắc, Hội Đông y, Hội thần kinh học, Hội Khoa học Đất, Hội Nước sạch và môi trường, Hội làm vườn, Hội Chè Thái Nguyên...) trong cung cấp tin, bài cũng như giới thiệu ấn phẩm và bản tin đến đông đảo bạn đọc.

Website Liên hiệp Hội Thái Nguyên được cập nhật thường xuyên để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến hoạt động của Liên hiệp Hội cũng như phục vụ công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, công tác tôn vinh gương sáng tạo khoa học công nghệ. Liên hiệp hội cũng tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức KH&CN trên kênh sóng của Đài PT-TH tỉnh (02 số/năm) thông qua các chuyên đề phản ánh các hoạt động của các hội thành viên.

Trong năm, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công các hội thảo, tập huấn và được lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các hội thành viên ghi nhận và đánh giá cao, như: Hội thảo "Tác động của các Đề án phát triển chè đến hiện trạng ngành chè Thái Nguyên và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chè giai đoạn 2021-2030”; Hội thảo “Đánh giá Đề án “Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020“ và đề xuất các giải pháp đảm bảo phát triển bền vững cây chè giai đoạn sau năm 2020”, Hội thảo phổ biến kiến thức "Quản lý và phát triển sản phẩm chè mang “Chỉ dẫn địa lý Tân Cương” của tỉnh Thái Nguyên thành thương hiệu nổi tiếng” do Liên hiệp hội Việt Nam hỗ trợ thực hiện…

Các hội thành viên của Liên hiệp Hội Thái Nguyên cũng luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin, đào tạo và phổ biến kiến thức, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, tọa đàm chuyên đề phổ biến kiến thức về quy trình canh tác mới, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tài nguyên và môi trường, cải thiện đời sống… của các hội thành viên, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và góp phần nâng cao dân trí, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Tỉnh.

Đối với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã hoàn thành đề án “Đánh giá tác động của các Đề án phát triển chè của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001 – 2020" thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, hội thảo, thực hiện chuyên đề nghiên cứu. Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, kết quả thực hiện của nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực trong việc cung cấp thông tin cho các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các giải pháp đảm bảo thực hiện được mục tiêu phát triển sản phẩm chè thành sản phẩm chủ lực của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên hiệp hội là thành viên của Hội đồng tư vấn văn hóa – xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã đóng góp cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong năm, Liên hiệp hội đã góp ý cho: Dự thảo “Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Dự thảo “Đề án “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”; Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 4/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030”, Dự thảo “Đề án tổ chức bộ máy của  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”…

Liên hiệp hội cũng cử thành viên tham gia Ban tổ chức nghiên cứu của Thường trực Tỉnh ủy, tham gia Hội đồng xét chọn “Nhà khoa học của nhà nông lần thứ tư, năm 2021”. Nhiều hội viên của Liên hiệp hội được mời vào Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, góp phần phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức của tỉnh nhằm xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, các hội thành viên và hội viên của Liên hiệp Hội cũng thúc đẩy mạnh hoạt động này như: Hội Luật gia Tỉnh; Hội Kiến trúc sư; Hội chè Thái Nguyên….

Các hội thành viên như: Hội Y học lao động, Chi hội Ngôn ngữ, hội hóa học, Chi hội Đúc – luyện kim …đã triển khai có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong năm 2021 cũng đã được các hội thanh viên triển khai thành công. Theo báo cáo của các hội thành viên, trong năm qua, một số hội và các hội viên của hội đã trực tiếp chủ trì và tham gia các chương trình, dự án chuyển giao KH&CN, ông Vỵ cho hay.

tm-img-alt

Tôn vinh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học

 Theo ông Vỵ, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KH-CN vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường của Liên hiệp Hội được chú trọng và phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở KH-CN, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các sở, ban, ngành chú trọng triển khai và tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Trong năm 2021, về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, Liên hiệp Hội - cơ quan thường trực Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI đã thành lập Ban tổ chức Hội thi để điều hành các nội dung công việc liên quan đến Hội thi. Ban tổ chức Hội thi đã ban hành Thể lệ Hội thi và tuyên truyền Thể lệ đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường Đại học, Cao đẳng, các doanh nghiệp, các hội thành viên Liên hiệp hội, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Song song với nội dung này, Liên hiệp hội cũng tuyên truyền rộng rãi Giải thưởng/Hội thi sáng tạo do Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam phát động đến các tổ chức, cá nhân, nông dân, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả: Liên hiệp hội đã xét chọn 02 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2021 và 12 công trình tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc năm 2021.

tm-img-alt

Cũng trong năm 2021, Liên hiệp hội Thái Nguyên cũng đã lựa chọn các trí thức KH&CN tiêu biểu đại diện cho các hội thành viên và Ban chấp hành để khen thưởng. Hoạt động này nhằm ghi nhận và động viên các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của các hội thành viên và Liên hiệp hội. 

Tuy nhiên theo ông Vỵ, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn một số tồn tại như đa số thành viên Ban chấp hành đều kiêm nhiệm, hiện là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức khác phải tập trung cho công việc của cơ quan nên thiếu thời gian tập trung cho công việc của Hội.

 Hiện nay Liên hiệp hội đã có bộ máy chuyên trách nhưng số lượng cán bộ còn ít, chưa đảm bảo để thực hiện hết các nhiệm vụ được giao; Công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Liên hiệp hội chưa được sâu rộng nên sức lan tỏa còn hạn chế; Công tác phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội với một số một số tổ chức, đoàn thể khác còn gặp nhiều khó khăn.

Và theo ông Vỵ, nguyên nhân là do hiện nay chưa có Luật về Hội vì vậy các văn bản dưới luật tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam và các Liên hiệp hội địa phương chưa đồng bộ. Địa vị pháp lý của Liên hiệp hội Việt Nam còn thiếu, vì vậy việc chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam đối với các Liên hiệp hội địa phương (trong đó có Liên hiệp hội Thái Nguyên) còn lúng túng, hiệu quả và hiệu lực thấp.

Nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong một số ngành còn chưa sâu sắc; Hoạt động của các hội thành viên còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và còn thiếu cơ chế chính sách nên chưa đáp ứng được nhu cầu công tác Hội.

Chính vì thế, trong năm 2022 này, Liên hiệp Hội một số nhiệm vụ trọng điểm như “Tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách về phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2020, định hướng đến năm 2030”; Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI (2021 - 2022); Tuyên truyền Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022; Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp hội (10/6/2002 – 10/6/2022); Tổ chức gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Liên hiệp hội; Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Tổ chức các đoàn cán bộ Liên hiệp hội tham dự hội nghị, hội thảo của Liên hiệp hội Trung ương và Liên hiệp hội các địa phương.

Xem Thêm

Đắk Nông: Đội ngũ trí thức, nguồn lực quan trọng để phát triển
Do được kéo dài nhiệm kỳ để phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), sáng 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về tử vi phương Đông
Sáng 11/11 tại Hà Nội, Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - Công nghệ (Vusta) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Môn chiêm tinh học – khoa học dự báo huyền diệu của nhân loại giúp giải mã và quy hoạch đời người”. Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do diễn giả Nguyễn Hoàng Điệp trực tiếp trình bày.
Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Phát triển và tỏa sáng
Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Liên Hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội, ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng cho biết.
Vĩnh Long: Triển khai và hướng dẫn thực hiện quy định mới về công tác Hội, Hội viên
Ngày 04/11/2022, Liên hiệp các Hội KH&KT phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số quy định về công tác quản lý tổ chức Hội; Quy định về trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong việc tham gia trao đổi thông tin mạng, cho các cán bộ Hội thành viên và những người làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội.
Quỹ VIFOTEC - 30 năm xây dựng và phát triển
Trải qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)  và cá nhân Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bảo trợ Qũy VIFOTEC Lê Xuân Thảo đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì có nhiều đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ nước nhà, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hà Tĩnh: Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vànâng cao nhận thức cộng đồng góp sức vào công tác bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
Phú Yên: Giao lưu trao đổi với Liên hiệp Hội Bình Dương
Ngày 21/10/202, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (Liên hiệp Hội) đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Liên hiệp Hội Phú Yên, do ông Lai Xuân Thành – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.