Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 16/10/2018 21:29 (GMT+7)

Nhiều bất cập trong quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh

Đây là số liệu được đưa ra tại hội thảo “Chia sẻ kết quả giáp sát thực hiện Nghị quyết 30/NQ/TƯ và Nghị quyết 112/2015/QH13 về quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh”  ngày 16/10 tại Hà Nội do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức.

Theo ý kiến của đại biểu Triệu Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (VPQH), qua giám sát thực tế tại một số địa phương, Hội đồng Dân tộc nhận thấy việc chấp hành quy định của pháp luật về thủ tục giao đất, thu hồi đất ở phần lớn các địa phương chưa nghiêm . Nhiều diện tích trên thực tế các nông lâm trường đã giao về cho địa phương nhưng tỉnh vẫn chưa có quyết định thu hồi hoặc nhiều diện tích đã thu hồi nhưng địa phương vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Việc tiếp nhận và xây dựng phương án sử dụng quỹ đất được các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và các tổ chức chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh cho địa phương còn chậm, thời gian kéo dài và lúng túng trong biện pháp xử lý.

Công tác tuyền truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai chưa được thực hiện thường xuyên và đồng đều ở các khu vực; nhiều nơi còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, vùng có đồng bào DTTS sinh sống, đây chính là địa bàn có nhiều công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng... 

Công tác quản lý nhà nước về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường ở các địa phương còn bất cập, việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai thực hiện chưa đầy đủ. Cụ thể như chưa thực hiện nghiêm trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất; kéo dài thời gian thực hiện từ giao đất sang thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Việc chuyển đổi từ hình thức giao đất không thu tiền sang hình thức thuê đất, việc Ủy ban nhân dân một số địa phương chậm triển khai là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho các công ty nông, lâm nghiệp buông lỏng quản lý đất đai; cố tình giữa lại đất đai mặc dù nguồn lực lao động hiện tại hạn chế; để đất đai bị xâm lấn, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trái pháp luật; giao khoán, phát canh thu tô...

ln2

Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) Triệu Văn Bình phát biểu

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất các giải pháp khắc phục tình trạng trên, để nâng cao hiệu quả của các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, phải tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp về quản lý, sử dụng đất đai nói chung và đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh nói riêng do các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng, và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

Hoàn thành dứt điểm các mục tiêu rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu sử dụng đất, quản lý rừng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đo đạc, cắm mốc giới trên thực địa, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng được giao đất, cho thuê đất, thu đủ tiền thuê đất của các công ty nông, lâm nghiệp trong năm 2019.

Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hình thức phá sản công ty nông, lâm nghiệp, giải thể đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài; cơ chế giao khoán sử dụng đất nông nghiệp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Ban hành cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, gắn với giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng có thu nhập từ rừng để bảo đảm ổn định cuộc sống theo tinh thần Nghị quyết 112 của Quốc hội.

Kiên quyết giải thể, cho phá sản đối các công ty nông, lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, không quản lý được đất đai, giao khoán trắng, hoặc giao khoán đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, không thực hiện được các nghĩa vụ về tài chính doanh nghiệp, tài chính đất đai... Thu hồi diện tích đất chưa sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý, sử dụng. Bố trí ngân sách cho việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã trả về cho địa phương...

Đối với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là đối với vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn có nhiều công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng .

Nghiêm túc thực hiện quy định dành tối thiểu 10% tiền thu được từ đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

ln3

Quang cảnh hội thảo

Ngoài ra, các đại biểu đều cho rằng, phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật như cập nhật hồ sơ địa chính; ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất đối với diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng đã giao về cho địa phương nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tài chính đất đai.

Khẩn trương thực hiện đề án giao đất, giao rừng đối với phần diện tích các nông, lâm trường đã bàn giao về cho địa phương quản lý để giao cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Tích hợp diện tích đất của các nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương vào tổng diện tích đất của địa phương trong quy hoạch tổng thể sử dụng đất.

Sớm phê duyệt phương án sử dụng đất của các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các nông, lâm trường thuộc các Bộ, ngành trung ương quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, cho thuê, cho mượn sai mục đích đang còn tồn đọng trong các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng đổi mới phương án sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty. Thực hiện rà soát lại nhu cầu sử dụng đất theo thực tế của các công ty; qua đó, đề nghị các công ty nông, lâm nghiệp trả đất về cho địa phương giao cho người dân quản lý đối với diện tích sử dụng kém hiệu quả, hoặc không có khả năng quản lý.

Đối với các diện tích có kế hoạch trả về địa phương nhưng chưa bàn giao được do vướng mắc về tài sản trên đất: các công ty tạm thời quản lý các diện tích này đến hết chu kỳ kinh doanh. Sau khi khai thác, xử lý xong tài sản trên đất thì tiến hành bàn giao ngay cho chính quyền địa phương. Không để xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đối với các diện tích đất này./.

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tại cuộc GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2024 của lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Xuân Giáp thìn 2024, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Ban biên tập VUSTA.vn xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Phan Xuân Dũng.
Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long