Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 14/01/2023 00:47 (GMT+7)

Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, một số sở ngành liên quan, các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các hội thành viên.

tm-img-alt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong năm 2022 Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng tới từng hội thành viên, quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, của tỉnh các văn bản liên quan thông qua hệ thống Ioffice để các hội thành viên nắm được các chủ trương, văn bản của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp tình hình mới: Đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt; cán bộ, đảng viên; đội ngũ trí thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật...

Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu xuyên suốt trong năm, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH & CN, các hội thành viên tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”.

Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và đại hội các hội thành viên đúng quy định.Tổ chức thành công đại hội chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025, Kết nạp thêm hội viên ở các hội thành viên. Tổ chức các hội nghị và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; ...

Cũng trong năm 2022, Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản 12/12 số và gửi các xã, phường, thị trấn, các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và trao đổi với 63 Liên hiệp các tỉnh bạn; Trong đó tỷ lệ bài viết về nông - lâm nghư nghiệp chiếm 30%, Y tế sức khỏe cho người dân chiếm 25%, Khoa học công nghệ môi trường khoảng 20%, Khoa học xã hội nhân văn chiếm 20%, tin tức hoạt động chiếm 5%;... Đội ngũ cộng tác viên phong phú, tích cực. Hoạt động webside của Liên hiệp Hội tỉnh (http://lienhiepkhktnghean.org.vn) đã tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực KHKT và thông tin kịp thời các hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, quản trị Website, cập nhật cơ sở dữ liệu, hình ảnh, hoạt động... thu hút được đông đảo bạn đọc, hiện có 4.469.335 lượt truy cập với số lượng với số lượng trên 600 bài viết trong năm 2022. Hoạt động website được đánh giá cao cả về giao diện và nội dung và thu hút lượng lớn độc giả theo dõi tạo sức lan tỏa cho thông tin Khoa học và kỹ thuật nói chung và trong tỉnh nói riêng. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: đã chỉ đạo, phối hợp các hội thành viên thực hiện 6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội và 3 nhiệm vụ khoa học thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022; 01 dự án Vusta - dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi: chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022, trao giải cho: 03 giải nhất; 05 giải nhì; 10 giải ba; 23 giải khuyến khích. Tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 đã đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

Liên hiệp Hội tỉnh là 1 trong 12 đơn vị được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi. UBND tỉnh có quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc khen thưởng cho cá nhân (thầy giáo/cô giáo và các em học sinh) có thành tích đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.

Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2021, Liên hiệp Hội tỉnh được 01 giải khuyến khích, được Ban tổ chức tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. được tặng Bằng khen năm 2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.(cụm thi đua số 4).

Năm 2022, Liên hiệp các Hội Việt Nam đã vinh danh 01 cá nhân: Ths Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Nghệ An.

tm-img-alt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng thời đề nghị trong năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lựa chọn xây dựng một số chương trình phối hợp với các sở ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ…). Nâng cao chất lượng tập san Khoa học và Ứng dụng. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác hội cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác đối ngoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm các nguồn tài trợ để phục vụ các hoạt động. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An; Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật và Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghẹ Việt Nam năm 2023, đảm bảo đúng tiêu chí, tôn chỉ mục đích và đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên trong Liên hiệp Hội tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các Hội và ngành chủ quản để thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Duy trì hoạt động websile của Liên hiệp Hội tỉnh và ứng dụng hệ thống ioffice. Rà soát, đốc thúc và phối hợp các hội thành viên tổ chức đại hội các Hội đến nhiệm kỳ. Tập hợp và kết nạp các hội viên, thành viên. Cũng tại hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Xem Thêm

Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Tiền Giang: Tổng kết hoạt động 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023
Sáng ngày 4/1/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên liên kết.
Thanh Hóa: Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Ngày 30/12, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu Trí thức KH&CN xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội và đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, đồng chủ trì Hội nghị.

Tin mới

Đổi mới phương thức và hiệu quả hoạt động nâng cao vị thế của LHH Việt Nam
VNHNLiên hiệp Hội là nơi tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên, trong đó có hơn 2,2 triệu trí thức của cả nước, với 63 Liên hiệp Hội địa phương, 93 Hội ngành toàn quốc và gần 600 tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trên mọi lĩnh vực rộng khắp trong cả nước đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 27/01 tại Hà Nội, nhân dịp ngày đầu Xuân mới Qúy Mão 2023, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cùng lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam đã chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên thuộc Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà Xuất bản Tri thức và Qũy Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Vifotec.
Thái Bình: Thường trực Liên hiệp Hội thăm và chúc tết các doanh nghiệp tích cực ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh
Nhân dịp tết đến, xuân về, từ ngày 12/1 đến ngày 16/1/2023, Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đến thăm và chúc tết tại các doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hồn quê: Tác phẩm tranh xuất sắc làm từ bẹ chuối
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường THPT Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đoạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 – 2022), vừa giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đắk Lắk: Tổng kết năm 2022 và sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh
Ngày 11/01/2023, Liên hiệp hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 kết hợp sinh hoạt định kỳ Câu lạc bộ Trí thức KHKT tỉnh với chủ đề “Kết quả đóng góp và định hướng, giải pháp để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đắk Lắk”.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết tại Ninh Thuận
Ngày 11/1, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại biểu QH khóa XV (Đơn vị tỉnh Ninh Thuận) Phan Xuân Dũng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Đàng Thị Mỹ Hương.
Thái Bình: Phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng
Ngày 09/01/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện Đề án Phát triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình. Tham dự Hội thảo có hơn 20 chuyên gia, đại biểu đại diện cho các sở, ngành của tỉnh. TS. Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội thảo.
Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có 93 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố; 607 tổ chức KH&CN trực thuộc; 03 đơn vị thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Quang Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII).