Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 14/01/2023 00:47 (GMT+7)

Nghệ An: Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 10/01, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, một số sở ngành liên quan, các ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các hội thành viên.

tm-img-alt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong năm 2022 Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng tới từng hội thành viên, quán triệt thực hiện các chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, của tỉnh các văn bản liên quan thông qua hệ thống Ioffice để các hội thành viên nắm được các chủ trương, văn bản của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp tình hình mới: Đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, có sự kết hợp cả hội nghị trực tuyến và trực tiếp, vừa học tập vừa kết hợp nghiên cứu trao đổi, tổ chức cho các nhóm đối tượng cán bộ chủ chốt; cán bộ, đảng viên; đội ngũ trí thức của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật...

Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu xuyên suốt trong năm, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH & CN, các hội thành viên tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về “phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020”.

Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên và đại hội các hội thành viên đúng quy định.Tổ chức thành công đại hội chi bộ Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2025, Kết nạp thêm hội viên ở các hội thành viên. Tổ chức các hội nghị và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; ...

Cũng trong năm 2022, Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản 12/12 số và gửi các xã, phường, thị trấn, các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và trao đổi với 63 Liên hiệp các tỉnh bạn; Trong đó tỷ lệ bài viết về nông - lâm nghư nghiệp chiếm 30%, Y tế sức khỏe cho người dân chiếm 25%, Khoa học công nghệ môi trường khoảng 20%, Khoa học xã hội nhân văn chiếm 20%, tin tức hoạt động chiếm 5%;... Đội ngũ cộng tác viên phong phú, tích cực. Hoạt động webside của Liên hiệp Hội tỉnh (http://lienhiepkhktnghean.org.vn) đã tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực KHKT và thông tin kịp thời các hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, quản trị Website, cập nhật cơ sở dữ liệu, hình ảnh, hoạt động... thu hút được đông đảo bạn đọc, hiện có 4.469.335 lượt truy cập với số lượng với số lượng trên 600 bài viết trong năm 2022. Hoạt động website được đánh giá cao cả về giao diện và nội dung và thu hút lượng lớn độc giả theo dõi tạo sức lan tỏa cho thông tin Khoa học và kỹ thuật nói chung và trong tỉnh nói riêng. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: đã chỉ đạo, phối hợp các hội thành viên thực hiện 6 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội và 3 nhiệm vụ khoa học thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2022; 01 dự án Vusta - dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hoạt động tôn vinh trí thức, giải thưởng, hội thi: chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn triển khai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022, trao giải cho: 03 giải nhất; 05 giải nhì; 10 giải ba; 23 giải khuyến khích. Tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 đã đạt 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích.

Liên hiệp Hội tỉnh là 1 trong 12 đơn vị được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi. UBND tỉnh có quyết định số: 590/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 về việc khen thưởng cho cá nhân (thầy giáo/cô giáo và các em học sinh) có thành tích đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021.

Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2021, Liên hiệp Hội tỉnh được 01 giải khuyến khích, được Ban tổ chức tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. được tặng Bằng khen năm 2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.(cụm thi đua số 4).

Năm 2022, Liên hiệp các Hội Việt Nam đã vinh danh 01 cá nhân: Ths Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch hội Khoa học lịch sử Nghệ An.

tm-img-alt

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng thời đề nghị trong năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lựa chọn xây dựng một số chương trình phối hợp với các sở ban ngành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ…). Nâng cao chất lượng tập san Khoa học và Ứng dụng. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác hội cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác đối ngoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tìm kiếm các nguồn tài trợ để phục vụ các hoạt động. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Nghệ An; Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật và Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghẹ Việt Nam năm 2023, đảm bảo đúng tiêu chí, tôn chỉ mục đích và đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các Hội thành viên trong Liên hiệp Hội tỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các Hội và ngành chủ quản để thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội -nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Duy trì hoạt động websile của Liên hiệp Hội tỉnh và ứng dụng hệ thống ioffice. Rà soát, đốc thúc và phối hợp các hội thành viên tổ chức đại hội các Hội đến nhiệm kỳ. Tập hợp và kết nạp các hội viên, thành viên. Cũng tại hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh - Nguyễn Thị Thu Hường đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Xem Thêm

Đắk Lắk: Nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện
Vừa qua, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đắk Lắk đã cử đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột, Thị ủy thị xã Buôn Hồ, Huyện ủy huyện Cư Mgar và Huyện ủy huyện Krông Pắk để khảo sát, nghiên cứu thành lập Liên hiệp hội cấp huyện.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Kon Tum: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp
Chiều ngày 19/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hơp tác xã và UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích tiêu dùng mà còn thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định.
Liên hiệp Hội các tỉnh, thành đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ
Với sự đi lên của xã hội hiện đại, khoa học công nghệ được coi như bước chuyển mình tiên phong, nhằm mang đến cho cuộc sống những giá trị vượt trội. Các giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trực tiếp đóng góp to lớn cho hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.